Nieuws 2019-2022

 2022

Het klimaatverhaal van 2022 (Bron: KNMI)

Foto: Jessie van Neer | Beesel

Recordzonnig, extreem droog en vier stormen. 2022 is op weergebied een bijzonder jaar. Hoe hangt het bijzondere weer samen met klimaatverandering?

Warme start en warm einde

In 2022 waren, opmerkelijk genoeg, zowel nieuwjaar als oudjaar de warmste nieuwjaar en warmste oudjaar van de meetreeks. Op nieuwjaar was de daggemiddelde temperatuur van 12,3 graden 8,7 graden hoger dan normaal in januari.

Op oudjaar was de daggemiddelde temperatuur van 14,0 graden 9,8 graden hoger dan normaal in december.  Op geen enkele dag in 2022 verschilde de temperatuur zoveel van de normale waarde voor de maand als op oudjaar en nieuwjaar. (Lees verder. . .)

Uitzonderlijk zonnig, warm en droog jaar voor Limburg  (Bron: Meteo Limburg)

Het KNMI-weerstation Ell bij Haler kwam uit op een totale zonneschijnduur van iets meer dan 2200 uur: 2203 uur. Dit zijn ongeveer 500 zonuren meer dan normaal.

Het jaar was ook droog met op de meeste plaatsen in Limburg 100 tot ruim 150 mm neerslag minder dan normaal, met het grootste tekort in het Zuid-Limburgse heuvelland. 

Op het KNMI-weerstation op het vliegveld bij Beek, waar sinds 1946 continu wordt gemeten, kwam de gemiddelde jaartemperatuur over dag en nacht (afhankelijk hoe er precies afgerond wordt) uit op 12,0 of 12,1 graden (normaal 10,7 graden).
(Lees verder. . .)


Belangrijkste resultaten klimaattop Egypte (Bron: NOS)

De landen zijn het eens geworden over de oprichting van een wereldwijd fonds voor landen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.

De doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad is overeind gebleven, maar nadere afspraken om hem binnen bereik te brengen zijn niet gemaakt. De nodige maatregelen daarvoor zijn geblokkeerd “door een blokkade van enkele olieproducerende landen en grote uitstoters.” (Lees verder. . .)

Richting 2,5 °C opwarming deze eeuw (Bron: KNMI)

Als het huidige klimaatbeleid wordt voortgezet is de kans groot dat de aarde eind deze eeuw 2,8 graden is opgewarmd. Verder blijkt dat een derde van de wereldbevolking niet goed is voorbereid op natuurrampen die vaker op gaan treden in een warmere wereld. (Lees verder. . .)


Natuurkracht werkt met Zuid-Limburg aan hoogwaterveiligheid (Bron: WWF)

Foto: John Kreukniet | Wijlre

Het hoogwater in het Geul- en Gulpdal in de zomer van 2021 heeft Limburg in het hart geraakt. Het landschap kon de langdurige regen niet voldoende opvangen, met overstromingen en grote schade in de kernen tot gevolg.

Het roer moet om: juist in het natuurrijke Limburg willen we de liefde voor het landschap en de noodzaak om klimaatbestendig te worden combineren. Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds slaan de handen ineen in het programma Natuurkracht

Natuurkracht is een fonds en innovatieprogramma dat burgers, ondernemers en overheden inspireert, uitdaagt en ondersteunt om uit te gaan van natuur als bondgenoot bij maatregelen die duurzaam helpen tegen wateroverlast in het Zuid-Limburgse landschap. (Lees verder. . .)


Mens meest onzekere factor in klimaatverandering (Bron: KNMI)

Bron: IPCC

Uitspraken doen over de toekomst is ingewikkeld, zeker als het gaat om het klimaat. Hoe ver stijgt de zeespiegel? Hoe warm en droog worden onze zomers? Hoe sterk neemt de neerslag toe in de winter?

Klimaatmodellen geven verschillende uitkomsten. De meest onzekere factor zit echter niet in de modellen. De meest onzekere factor, dat zijn wij mensen. Onder welke omstandigheden onze kinderen en kleinkinderen zullen opgroeien, hangt in grote mate af in hoeverre het landen lukt om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd af te bouwen. (Lees verder. . .)


Klimaattop Sharm-el-Sheikh (Bron: NOS)

Foto: AFP

Op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh spreken vanaf zondag vertegenwoordigers uit zo’n 200 landen over hoe de opwarming van de aarde kan worden afgeremd. Hier vind je het nieuws en de achtergronden rondom de top. (Lees verder. . .)


Europa warmt ruim twee keer sneller op dan andere continenten (Bron: WMO)


Bron: Met Office | C3S/ECMWF

De temperaturen in Europa zijn in de afgelopen 30 jaar meer dan twee keer zo hoog geweest als het wereldwijde gemiddelde – de hoogste van alle continenten ter wereld. 

Naarmate de opwarmingstrend zich voortzet, zullen uitzonderlijke hitte, bosbranden, overstromingen en andere gevolgen van klimaatverandering de samenleving, economieën en ecosystemen beïnvloeden, volgens een nieuw rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). (Lees verder. . .)


 


Foto: Elly Muijsers | Stramproy

De gemiddelde hoeveelheid neerslag per jaar is in Nederland tussen 1961-1990 en 1991-2020 met 9 procent toegenomen. Dit geldt ook voor de gemiddelde hoeveelheid neerslag per dag, van de zeer natte dagen tot de dagen met weinig neerslag.

Het aantal dagen met enige neerslag van betekenis is nagenoeg gelijk gebleven. Op extreem natte dagen is de toename sterker. Als maat voor de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in Nederland (de jaarsom) nemen we de gemiddelde neerslag gemeten op 13 neerslagstations verspreid over het land. (Lees verder. . .)


Klimaatschademonitor: Schadepieken steeds hoger door toename extreem weer (Bron: Verbond van Verzekeraars)

Foto: Jean-Pierre Geusens | Bunde

Voor heel 2021 komt het weerschadebedrag uit op meer dan 465 miljoen. Het gemiddelde schadebedrag dat verzekeraars sinds 2007 jaarlijks uitkeren aan weergerelateerde schade aan gebouwen en auto’s bedraagt 325 miljoen euro.

Dit getal is gebaseerd op particuliere én zakelijke weerschade. “Als wij niets doen, dan wordt dit bedrag veel hoger,” benadrukt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, in reactie op de Klimaatschademonitor die voor de tweede keer verschijnt. 

“Zo is de schade van de overstroming in Limburg vorig jaar geschat op zeker 80 miljoen particuliere schade (woonhuis en voertuigen). Wat verder opvalt is dat de schadepieken steeds hoger worden. En dat heeft alles te maken met de toename van extreem weer.
(Lees verder. . .)


Niet eerder deze eeuw zo droog als dit jaar (Bron: KNMI)


Foto: Rob Beckers | Venray

Niet eerder deze eeuw was Nederland zo droog als dit jaar. Het landelijke neerslagtekort in het zomerhalfjaar bereikte een maximale waarde van 318 millimeter, twee keer zoveel als normaal. Zowel de lente als de zomer waren droog.

Beide seizoenen waren zonnig, waardoor er veel verdamping was. In de zomer viel er bovendien weinig neerslag. Het maximaal neerslagtekort is de afgelopen decennia toegenomen en neemt de komende jaren naar verwachting verder toe.
(Lees verder. . .)

Hoge temperaturen belangrijkste reden toename droogte 

Deze conclusie blijkt ook uit analyses van trends in neerslag en temperatuur. De zomerneerslag laat geen duidelijke trend zien in Midden-Europa en in het hele noordelijk halfrond ten noorden van 23,5 graad noorderbreedte.

Maar de trend naar hogere temperaturen is heel duidelijk zichtbaar en heeft te maken met klimaatverandering. En door deze hogere temperaturen neemt de verdamping toe en droogt de bodem verder uit. De toename in verdamping is dan ook de belangrijkste reden voor de toename in droogte. (Lees verder. . .)