Nieuws

 


2022

Kans op gunstig Elfstedenweer gehalveerd (Bron: KNMI)

Ieder jaar hoopt Nederland op een Elfstedentocht. De laatste tocht werd 25 jaar geleden verreden. Het was een zware tocht op 4 januari 1997 door sterke wind in combinatie met lichte tot matige vorst.

De klimaatverandering heeft de kans op een Elfstedentocht gehalveerd, van eens in de vijf jaar aan het begin van de vorige eeuw tot ongeveer eens in de twaalf jaar in het huidige klimaat. Deze kans zal in de toekomst verder afnemen, maar hoeveel hangt af van de verdere opwarming van de aarde. (Lees verder. . .)


2021

Nieuw onderzoek naar effecten klimaatverandering op hooikoorts (Bron: LUMC)

Hoewel het winter is dient het eerste allergene pollen zich alweer aan. Door de warme herfst en december bloeien de eerste hazelaars en de vroegbloeiende elzen al. Het past in de trend van vervroeging van het hooikoortsseizoen in de Benelux.

Een recente analyse van 42 jaar pollentellingen door het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en het Leids Universitair Medisch Centrum laat een vervroeging van de start van bloeiseizoenen van bomen, grassen en kruiden zien.

De drijvende kracht hierachter is zeer waarschijnlijk de klimaatverandering. Om de effecten hiervan beheersbaar te maken start op 1 januari 2022 een groot landelijk onderzoek. (Lees verder. . .)


Uitkomsten Klimaattop (Bron: Nature Today)

De Klimaattop COP26 sloot dit weekend af met zwakke besluiten op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals klimaatadaptatie en financiering.

De overeengekomen eindtekst tussen landen zorgt er echter wel voor dat lidstaten de klimaatambitie op korte termijn kunnen verhogen en een bindend klimaatbeleid kunnen voeren. De ambitie en de mogelijkheid om opwarming tot 1,5 ˚Celsius te beperken blijft ook staan.

Een aantal positieve afspraken werden er tijdens de Klimaattop wel vastgelegd, niet in de formele eindtekst, maar als onderlinge afspraak tussen groepen van landen. Een aantal voorbeelden:

Nederland stopt met fossiele brandstoffen

Nederland sloot zich alsnog aan bij de kopgroep van landen die met buitenlandse investeringen in fossiele brandstoffen stoppen. Canada en de Verenigde Staten, grote fossiele investeerders, doen ook mee. (Lees verder. . .)


Tot 250 miljoen schade door wateroverlast Limburg en Brabant (Bron: 1Limburg/ANP)


Foto: Jean-Pierre Geusens | Bunde

De overstromingen in Limburg en Noord-Brabant van afgelopen zomer hebben 160 tot 250 miljoen euro aan verzekerde schade veroorzaakt, schat het Verbond van Verzekeraars.

Verzekeraars hebben ongeveer 25.000 schadeclaims gekregen, waarbij het merendeel om schade aan woningen en particuliere voertuigen draait. Het grootste deel van alle claims is inmiddels afgehandeld. De meeste meldingen (ongeveer 15.600) komen uit Limburg. Zo’n 22.300 claims zijn particulier en ongeveer 70 procent hiervan is afgehandeld. (Lees verder. . .)   


Vier landen bundelen krachten voor betere weersverwachting (Bron: KNMI)

Het KNMI en de nationale meteorologische instituten van Denemarken (DMI), IJsland (IMO) en Ierland (Met Éireann) nemen begin 2023 een nieuwe supercomputer in gebruik. Door dit samenwerkingsverband worden korte termijn weersverwachtingen verbeterd. 

Het maken van korte termijn weersverwachtingen (tot 3 dagen vooruit) vraagt – naast een grote hoeveelheid aan data vanuit waarnemingen, de atmosfeer en satellietbeelden- om een enorm rekenvermogen dat alleen beschikbaar is via een supercomputer.

Door de krachten van de vier nationale instituten te bundelen kan met deze nieuwe zeer krachtige supercomputer een grote sprong voorwaarts gemaakt worden in nauwkeurige en vroegtijdige weersverwachtingen, met elk uur gedetailleerde updates.
(Lees verder. . .)


Nationale klimaatweek (Bron: NKW)

Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Nederland steeds duurzamer.

De overheid, veel burgers en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen. Om nóg meer burgers en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, organiseren we dit jaar van 28 oktober tot en met 5 november de Nationale Klimaatweek 2021.
(Lees verder. . .)


Onderzoek: Limburgers maken zich druk om extreem weer (Bron: 1Limburg)


Foto: Orange Media

Dat blijkt uit een enquête-onderzoek van LocalFocus en Kieskompas. Bijna 20.000 mensen vulden de enquête in. Ze konden antwoord geven op de stelling ‘Ik maak mij zorgen over de gevolgen van extreem weer’.

Overstromingen
Opvallend is dat twee op de drie Limburgers ongerust is over het veranderende klimaat. En dat is ook niet zo gek na het hoogwater van afgelopen zomer. Limburgers waren niet voorbereid op overstromingen en evacuaties. De watersnood was een ongeëvenaarde gebeurtenis met een miljoenenschade tot gevolg. (Lees verder. . .)       


Klimaatsignaal’21: hoe staat het ervoor met het klimaat in Nederland? (Bron: KNMI)

Het KNMI rapporteert hoe het klimaat in Nederland steeds sneller verandert. De nieuwste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat zijn op 25 oktober 2021 gepubliceerd in het KNMI Klimaatsignaal’21.

Het is gebaseerd op het laatste IPCC-rapport – dat in augustus 2021 is verschenen – en eigen onderzoek van het KNMI. Een stijgende zeespiegel, een toename van droge lentes en zomers en meer extreme zomerse buien vormen de klimaatrisico’s voor Nederland. Met dit rapport wordt de urgentie van de zich snel voltrekkende klimaatverandering duidelijk.

Extremere zomerbuien

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de zwaarste zomerbuien extremer worden, waarbij ook de kans op valwinden toeneemt. Naast de extreme buien kent de Nederlandse zomer ook een ander gezicht: dat van droogte. De kans op droge lentes en zomers is groter geworden. In het binnenland komt deze toename door klimaatverandering. Ons klimaat schuift steeds meer richting het klimaat van Zuid-Europa op. (Lees verder. . .)


Vooral kinderen zijn de dupe van klimaatverandering (Bron: AD/Science)


Foto: Graatje Weber | Vaals

Scholieren die tijdens hun klimaatmarsen betogen dat de klimaatcrisis vooral jongeren raakt, hebben niet langer zomaar een mening, ze hebben gelijk. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. 

Kinderen die nu worden geboren zullen tijdens hun leven gemiddeld zeven keer vaker worden blootgesteld aan hittegolven dan mensen die zijn geboren in 1960. Zij zullen ook gemiddeld tweemaal zoveel bosbranden meemaken, 2,6 maal meer droogtes, 2,8 maal meer overstromingen, 1,5 maal meer tropische cyclonen, en bijna driemaal zoveel mislukte oogsten als mensen die zestig jaar geleden zijn geboren.

Dat blijkt uit een internationaal wetenschappelijk onderzoek, dat maandag is gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Science. (Lees verder. . .)


Montreal Protocol beschermt ozonlaag en vermindert broeikaseffect (Bron: KNMI)


Foto: Truus Peters-Heijmans | Posterholt

Op Wereld Ozondag, 16 september, wordt jaarlijks wereldwijd stil gestaan bij de internationale afspraken die in 1987 werden gemaakt in het Montreal Protocol ter bescherming van de ozonlaag.

Het protocol en latere amendementen ervan beschermen niet alleen de ozonlaag maar zorgen ook voor minder opwarming van het klimaat. Dit jaar is er aandacht voor de voordelige effecten op klimaatverandering.

Ozonlaagafbrekende chloorfluorkoolwaterstoffen, CFK’s en HCFK’s, tasten namelijk niet alleen de ozonlaag aan maar hebben ook een broeikaseffect en dragen dus bij aan de opwarming van de aarde. (Lees verder. . .)


Waar ging het mis met de wespen dit jaar? (Bron: Nature Today)

Het aantal meldingen van wespennesten bij bestrijders ligt dit jaar rond de 20 procent van een normaal jaar. Zelfs in de wespenmaand augustus waren ze op veel terrassen nergens te bekennen en konden we buiten ongestoord genieten van zoete lekkernijen.

Ook in eikenprocessievlindervallen worden zeer weinig wespen aangetroffen. De aaneenschakeling van weersextremen lijkt de belangrijkste verklaring. (Lees verder. . .)


Zomer begon recordwarm, daarna wisselvallig (Bron: Meteo Limburg/

KNMI)


Foto: Jessie van Neer | Beesel

Limburg
De meteorologische zomer van juni tot en met augustus was op de meeste plaatsen ten zuiden van Roermond de natste zomer sinds 2014, en ten noorden van Roermond de natste zomer sinds 2016.

In delen van de Zuid-Limburgse gemeenten Landgraaf, Kerkrade, Heerlen en Voerendaal was de zomer van 2021 zelfs record nat. Dit kwam vooral door de extreem hoge regenhoeveelheden half juli, die leidde tot de watersnood in Limburg en de zomeroverstroming van de Maas. (Lees verder. . .)

Landelijk
Na drie zeer warme zomers was de temperatuur deze zomer normaal. Het was gemiddeld 17,7 °C tegen een langjarig gemiddelde van 17,5 °C. Het seizoen was wel minder zonnig dan normaal en aan de natte kant, al was de neerslag ongelijkmatig over het land verdeeld.

Zowel de laagste als de hoogte temperatuur van de zomer werden in juni gemeten: 4,8 °C op 13 juni in Twenthe en 34,0 °C op 17 juni in Hupsel. Het was de warmste de junimaand sinds 1901, het begin van onze metingen. Juli en augustus waren koeler dan normaal. Het was zelden echt koel, maar warm zomerweer ontbrak. (Lees verder. . .)


Kans op zware regenval zoals op 13 en 14 juli neemt verder toe door klimaatverandering (Bron: KNMI)


Foto: Quinten Lejeune | Meerssen

De hevige regenval die zorgde voor ernstige overstromingen afgelopen juli in Duitsland, Luxemburg, België en Nederland is waarschijnlijker geworden door klimaatverandering.

Uit onderzoek van een groep internationale wetenschappers blijkt dat de kans en de intensiteit van deze hevige regenval door klimaatverandering groter is geworden. Een soortgelijke gebeurtenis kunnen we in het huidige klimaat eens in de ongeveer 400 jaar verwachten. Deze kans neemt toe naarmate de aarde verder opwarmt.

De ernstige overstromingen werden veroorzaakt door de zeer zware regenval op 13 en 14 juli, eerdere natte omstandigheden en lokale hydrologische factoren. Hoewel rivierafvoer en waterstanden belangrijke componenten zijn van de overstromingen, is het onderzoek gericht op de belangrijkste meteorologische oorzaak: de hevige regenval. De waargenomen neerslaghoeveelheden in de Ahr, de Erft en het Belgische deel van het Maasstroomgebied hebben historisch waargenomen neerslagrecords ruim overtroffen. (Lees verder. . .)


Conclusies IPCC-rapport over klimaatverandering ook dramatisch voor vogels (Bron: Nature Today)

9 augustus werd de wereld opgeschud door het alarmerende rapport van het klimaatpanel (IPCC) van de Verenigde Naties. Als overheden nú geen dringende maatregelen treffen heeft dit ook grote gevolgen voor vogels en hun leefgebieden.

Vogels worden op verschillende manieren beïnvloed door klimaatverandering. Door de stijgende temperatuur verschuiven veel vogelsoorten in het noordelijk halfrond hun leefgebied noordoostwaarts, door opschuivende klimaatgordels. In Nederland betreft dit diverse soorten vogels die richting het noorden verdwijnen, zoals matkop, zwarte specht, nonnetje, kanoet en zelfs een gewone soort als fitis. (Lees verder. . .)


IPCC: ongeëvenaarde klimaatverandering leidt tot fors meer weersextremen (Bron: NOS)

De snelheid waarmee het klimaat verandert, is niet eerder voorgekomen in tenminste tweeduizend jaar en mogelijk nog veel langer. Daarbij dreigen sommige aspecten van klimaatverandering onomkeerbaar te worden voor een periode van eeuwen of zelfs duizenden jaren, zoals het stijgen van de zeespiegel.

Zonder drastische maatregelen moet de wereld moet zich opmaken voor fors grotere weersextremen.

Dat blijkt uit het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Een paar honderd klimaatwetenschappers uit 66 landen hebben er jarenlang aan meegewerkt. Het dient als basis voor klimaatbeleid van regeringen wereldwijd, en komt vlak voor de mondiale politieke klimaattop van komend najaar in Glasgow. (Lees verder. . .)


Wat als het nog warmer wordt? (Bron: KNMI)

De aarde warmt op. Tegelijkertijd zien we extremere buien, maar ook meer droogte en hittegolven. Je vraagt je af wat er gebeurt als het nog warmer wordt. Het KNMI heeft een nieuwe methode ontwikkeld om het weer van vandaag te ‘transformeren’ naar een warmere toekomst. 

Zo krijgen we een beeld van bijvoorbeeld hoe veel warmer en droger de zomer van 2018 geweest zou zijn in een klimaat dat 2 graden warmer is dan vandaag. De gevolgen van klimaatverandering worden op deze manier inzichtelijker en het wordt duidelijker wat voor aanpassingen nodig zijn om bestand te zijn tegen dergelijke toekomstige weersituaties. (Lees verder. . .)


Recordnatte juli in delen van Zuid-Limburg (Bron: Meteo Limburg)


Foto: Hans Janssen | Wijlre

Juli 2021 is een beruchte zomermaand geworden met van 13 tot en met 15 juli in het zuidoostelijke deel van Zuid-Limburg meer dan 150 mm regen. Dit resulteerde in een enorme wateroverlast en schade, door overgelopen beken en rivieren.

In Ubachsberg werd in juli volgens Meteo Limburg totaal maar liefst 349 mm regen gemeten. Dit is daar normaal voor 5 maanden van april tot en met augustus! Normaal valt er in juli ruim 80 mm.

Zoveel regen is in juli nog nooit in ons land gemeten. Dit blijkt uit langjarige metingen van ruim 300 KNMI-neerslagstations in ons land. Tot dit jaar was landelijk de natste juli die van 1965 in Weert met totaal 270 mm. (Lees verder. . .)


Vlinderexplosie door eerst vochtig en nu warm zonnig weer (Bron: Nature Today)

Foto: Els Raesen | Susteren

Het is tot nu toe een bijzonder vlinderjaar. In het voorjaar werden er over het algemeen minder vlinders gezien dan de voorgaande jaren. Ook in de voorzomer, tot half juli, was het een slecht vlinderjaar; voor de vlinderliefhebbers die er graag veel zien tenminste.

Voor de vlinders zelf lijkt het zeker geen slecht jaar te zijn en op dit moment kun je spreken van een ware vlinderexplosie. De verklaring voor dit massale verschijnen kan worden gevonden in het feit dat er dit voorjaar veel meer regen viel dan de voorgaande jaren.

De waardplanten, de planten waarvan de rupsen eten en waar ze helemaal afhankelijk van zijn, staan er florissant bij en vormen uitstekend voedsel voor de rupsen. Daardoor kunnen er veel goed groeien en vlinder worden. (Lees verder. . .)


Onderzoek naar hevige regen en overstromingen in Limburg, Ardennen en Eifel (Bron: KNMI)

Hevige regenval heeft afgelopen week in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg geleid tot grote wateroverlast met veel slachtoffers. Het KNMI gaat onderzoeken wat het verband is tussen klimaatverandering en deze hevige regenval en overstromingen.

We doen deze attributiestudie samen met een internationaal team van wetenschappers van World Weather Attribution (WWA), aangevuld met experts van de betrokken landen en experts op het gebied van extreme regenval. De resultaten worden half augustus verwacht.

Het regent nu harder in Zuid-Limburg door klimaatverandering (Bron: KNMI)


Foto: Bram Brands | Nijswiller

Drie dagen met hevige regenval heeft geleid tot grote wateroverlast in Zuid-Limburg. Voor het eerst gaf het KNMI een code rood uit voor zware regen. Vooral dat het zo lang blijft regenen is opvallend. Klimaatverandering heeft hier een bijdrage aan geleverd doordat de lucht warmer en vochtiger is dan voorheen.

Op sommige plaatsen in Limburg is op dinsdag 13 juli en woensdag 14 juli meer dan 150 millimeter gevallen. Dat is ruim twee keer de normale hoeveelheid neerslag in juli.

Dit soort extreme weersituaties kwamen vroeger ook voor. Het is niet zomaar vast te stellen of ze zonder klimaatverandering minder waren geweest, maar de kans op dit soort extreme regenval neemt door klimaatverandering wel toe. In deze situatie speelde vooral het traag verplaatsen van het lagedrukgebied een belangrijke rol.
(Lees verder. . .)


16-07-2021 | Midden-Limburg maakt zich op voor extreem hoogwater (Bron: 1limburg)

Foto: Clive Lynes | Molenplas Stevensweert

Na de problemen in Zuid-Limburg zet het midden van de provincie zit inmiddels schrap voor het extreem hoge waterpeil dat in de rivieren verwacht wordt.

De gemeenten nemen donderdag en vrijdag elk hun eigen maatregelen om inwoners langs de Maas en Roer te beschermen. (Lees verder. . .)

16-07-2021 | Maas bij Sint Pieter bereikt hoogste stand sinds 1911 (Bron: 1limburg)

Foto: L1

De waterstand in de Maas bij Sint Pieter heeft vrijdagmorgen vroeg de hoogste stand sinds 1911 bereikt. In 1911 zijn de metingen van waterstanden begonnen, aldus Rijkswaterstaat.

De rivier voerde vrijdagmorgen 3260 kubieke meter water per seconde af en dat is aanzienlijk meer dan tijdens het hoogwater in 1993 en 1995.

De Maas in Zuid-Limburg is nu over het hoogste punt heen. Nu zakt de afvoer bij het meetpunt St.Pieter (gemeente Maastricht) snel naar een niveau van 1825 kubieke meter per seconde op zondag, verwacht Rijkswaterstaat. (Lees verder. . .)                    

15-07-2021 | Wateroverlast Limburg is nationale ramp (Bron: 1limburg)

Foto: Wicher Drenth | Maashaven Roermond

De situatie in Limburg is een nationale ramp. Dat heeft het kabinet donderdagavond na crisisberaad besloten. “De situatie is rampzalig”, zei premier Mark Rutte na afloop van dat overleg.

Het betekent dat een deel van de schade wordt betaald door de rijksoverheid, met geld uit het Nationaal Rampenfonds. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zegt een signaal te willen afgeven. “Limburg staat niet alleen, ook niet financieel.”
(Lees verder. . .)                    

14-07-2021 | Code rood Zuid-Limburg door regenval en grote wateroverlast (Bron: 1limburg)

Foto: Jean-Pierre Geusens | Bunde

Code rood gaat woensdagavond om 18:00 uur per direct gelden voor Zuid-Limburg. Dat heeft het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) woensdag afgekondigd vanwege de verwachte zware regenval in het zuiden van de provincie.

Volgens het meteorologisch instituut wordt woensdagavond en in de nacht naar donderdag opnieuw veel regen verwacht. Er kan volgens het KNMI nog 30 tot 50 millimeter bij vallen. (Lees verder. . .)                     

13-07-2021 | Buien zetten A79 onder water, delen snelweg nog dicht (Bron: 1limburg)

Foto: Orange Media

Een enorme stortbui heeft dinsdag aan het einde van de middag de A79 bij Heerlen compleet onder water gezet. De politie sloot de snelweg aan het begin van de avond tijdelijk af.

Afsluiting
Rond 20:00 uur waren nog drie stukken van de snelweg dicht: het stuk bij knooppunt Kunderberg, waar het water rond die tijd nog altijd steeg, het stuk snelweg bij Voerendaal en het knooppunt van de A79 met de A76, vanuit de richting Maastricht naar Heerlen. (Lees verder. . .)                    


Zeer warme juni met recordhoge etmaalhoeveelheden regen (Bron: Meteo Limburg)


Foto: Marjan Den Boer

Voor het KNMI-weerstation op de luchthaven bij Beek was het de op drie-na-warmste juni sinds het begin van de metingen aldaar in 1946. Op 18 juni was de 40-ste hittegolf er een feit, waarvan 27 sinds de jaren negentig. Van 1946 tot 1990 waren er slechts 13 hittegolven, waarvan vijf in de zomer van 1947.

Het einde van juni 2021 werd gekenmerkt door forse onweersbuien op 28 en 29 juni. Op dinsdagavond 29 juni bleven de hoosbuien hangen en dat leverde recordhoge neerslagtotalen op. In delen van Zuid-Limburg leverden wolkbreuken maar liefst 100 tot 150 mm regen in enkele uren tijd af, met enorme wateroverlast en schade tot gevolg. (Lees verder. . .)

Warmste juni voor De Bilt (Bron: KNMI)

Met een gemiddelde temperatuur van 18,2 °C tegen normaal 16,2 °C was het de warmste juni sinds 1901, het begin van de metingen. (Lees verder. . .)


Hitte in Canada en de VS verbijstert klimaatexperts (Bron: KNMI)

Het noordwesten van de Verenigde Staten en het westen van Canada kregen eind juni te maken met ongekende hitte. Temperatuurrecords werden met 5 ºC gebroken en in het dorp Lytton werd het 49,6 ºC, een Canadees temperatuurrecord.

De dag daarna werd het dorp inclusief thermometer in de as gelegd door een bosbrand die door de extreme temperatuur was ontstaan. Een internationaal team onder leiding van het KNMI heeft een analyse gemaakt van hoe de kans op dergelijke extreme hitte is veranderd door klimaatverandering.

Ze komen tot de onthutsende conclusie dat dit extreem niet alleen rond 1900 vrijwel onmogelijk was, maar zelfs in het huidige, warmere klimaat van nu nog lang niet verwacht werd. Of er moet iets veranderd zijn in het klimaat dat dit soort extremen veel waarschijnlijker zijn geworden. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen. (Lees verder. . .)


In Nederland hogere sterfte door klimaatverandering, stelt nieuw onderzoek (Bron: NOS/Rode Kruis)

Van alle sterftegevallen door hitte in Nederland, kan nu al bijna eenderde worden toegeschreven aan klimaatverandering. Jaarlijks gaat het om bijna 250 doden. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek, waaraan het RIVM heeft meegewerkt. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in het tijdschrift Nature Climate Change.

Het onderzoek vond plaats in 732 steden in 43 landen, en bestrijkt de periode 1991 tot 2018. In die jaren was het gemiddeld één graad warmer dan voor het industriële tijdperk, terwijl dat inmiddels 1,2 graden is. Nog niet eerder is dit onderzoek op zo’n grote schaal gedaan, vertelt Joost van der Ree, programmamanager Klimaat van het RIVM. (Lees verder. . .)


Hoeveelheid pollen in de lucht stijgt door droog weer en aflandige wind (Bron: Nature Today)


Foto: Jessie van Neer

De groei van het gras verliep de afgelopen weken trager dan wat we de laatste jaren gewend waren. De gemiddeld temperatuur vanaf begin maart was bijna twee graden lager dan normaal.

Tot dusver is daarom nog niet veel graspollen geteld op de pollenmeetstations van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Het natte weer was wel gunstig voor de grasgroei.

De afgelopen twee weken is het gras flink gegroeid en zijn de vroege grassoorten op steeds meer plaatsen tot bloei gekomen. Doordat het in mei vaak regende, beperkte de hooikoortsoverlast zich tot de droge perioden en werd de lucht regelmatig schoongespoeld. (Lees verder. . .)


Voorjaarskou

Nog niet eerder zo’n late ontwikkeling eikenprocessierups (Bron: Nature Today)

Door de bijzonder koude april en koude start van mei bevinden de eikenprocessierupsen zich nu pas in het eerste en tweede larvestadium. Niet eerder werden zo laat in mei nog rupsen in het eerste larvestadium aangetroffen.

De overlast begint naar verwachting pas in de eerste week van juni, weken later dan vorig jaar. Het is onduidelijk wat het effect van de kou op de plaagdruk zal zijn.
(Lees verder. . .)

Natuur op achterstand door koud voorjaar

Door het koude weer van de afgelopen weken loopt de ontwikkeling in de natuur zeker twee weken achter in vergelijking met de voorgaande jaren. Andere jaren zagen we rond Koningsdag de bermen al vol staan met bloeiende vossenstaarthalmen (dit is vaak de eerste bloeiende grassoort), maar dit jaar zien we een week na Koningsdag nog maar slechts een enkel exemplaar voorzichtig in bloei komen.

Dit weekend wordt het zeer koude lenteweer ingewisseld voor een beduidend warmer weertype. Daarbij valt geregeld wat neerslag en dat maakt het groeizaam weer. Komende week zal dan ook het eerste gras tot bloei komen en stijgt de kans op hooikoortsklachten voor wie allergisch is voor graspollen. Het berkenpollenseizoen duurt dit jaar lang. (Lees verder. . .)


Noordenwind speelt met ons lenteweer (Bron: KNMI)

Het wil dit jaar niet echt vlotten met de lente. De zon is vaak aanwezig, maar toch is het relatief koud. Oorzaak is de wind die steeds uit het noorden waait. Dat is uitzonderlijk. Gemiddeld is het in april bijna 2 graden warmer geworden sinds 1975. Dat geldt voor alle windrichtingen. Maar als de noordenwind waait, hebben we ondanks dat het gemiddeld warmer wordt, een relatief koude lente.

Het koude weer in april heeft de lente dit jaar wat uitgesteld. Heel vaak waaide de wind uit het noorden, koude poollucht met zich meevoerend. De ‘uitsmijter’ kwam rond 5 april, toen met een krachtige tot harde noordenwind ijskoude lucht afkomstig van de Noordpool naar Nederland werd gevoerd. In deze koude lucht ontstonden talrijke hagel- en sneeuwbuien die ervoor zorgden dat het op veel plaatsen korte tijd wit werd.
(Lees verder. . .)


Koudste april in 35 jaar (Bron: Meteo Limburg)


Foto: Jessie van Neer

April 2021 is in Limburg de koudste april sinds 1986 geworden. De grasmaand was volgens Meteo Limburg ruim drie graden kouder dan normaal. Met een maandgemiddelde (over dag en nacht) van 6,8 graden op het KNMI-weerstation op de luchthaven bij Beek (metingen sinds 1946), was april daar zelfs iets kouder dan maart (maandgemiddelde 6,9 graden). 

Het aantal aprilnachten met vorst bedroeg in Beek 9, tegen 2 normaal. Dit was één vorstdag meer dan februari, toen er een pittige vorstperiode/koudegolf van één week was.

Er waren opvallend veel dagen waarop het waaide uit een richting tussen het noordwesten en noordoosten, met aanvoer van koude lucht. Het KNMI-weerstation op de Zuid-Limburgse luchthaven meldde op 2/3 van het aantal aprildagen een wind uit noordwest tot noordoost! (Lees verder. . .)


Wereldleiders doen toezeggingen over klimaat (Bron: NOS)

Op een virtuele klimaattop met veertig wereldleiders zijn allerlei toezeggingen gedaan over de aanpak van klimaatverandering. De Amerikaanse president Biden kondigde bij de start ervan aan dat de VS de uitstoot van broeikasgassen in 2030 verder zal terugbrengen.

Ook landen als Canada, Japan en Brazilië kwamen met een nieuw klimaatdoel. Zo moet de uitstoot in Japan in 2030 zijn teruggebracht met 46 procent ten opzichte van het jaar 2013. Eerder streefde het land nog naar 26 procent daling. (Lees verder. . .)


22 april 2021: Dag van de aarde (Bron: Earthday.org)

Vijftig jaar geleden begon de eerste Earth Day met een revolutie op milieugebied. Nu ontketenen we een onderwijsrevolutie om de planeet te redden. 

Deze formele campagne, gelanceerd in de zomer van 2020, combineert ondersteuning van de basis en lokale inspanningen van studenten, docenten en non-profitorganisaties met nationale toezeggingen van ministeries van Onderwijs en Milieu. (Lees verder. . .)


2020 in Europa warmste jaar in zeker 70 jaar (Bron: KNMI/Copernicus)

2020 was het warmste jaar in Europa sinds ten minste 1950. Het jaar was meer dan 1,6°C boven het gemiddelde en tenminste 0,4°C warmer dan de andere jaren in de top 5, die overigens allemaal uit de laatste tien jaar komen.

Zowel de winter als de herfst waren het warmst in de meetreeks vanaf 1950, waarbij vooral de winter bijzonder was met meer dan 3,4°C warmer dan het gemiddelde over de periode 1981-2010 en 1,4°C warmer dan de warmste winter tot nu toe. De grootste opwarming in de winter en herfst vond plaats in respectievelijk het noordoosten en oosten van Europa. Lees verder. . .)


Tekenactiviteit in grote delen van Nederland (zeer) hoog (Bron: Nature Today)

Ondanks de kou in april is de teek er wel. De Teken-alert in de Nature Today App geeft momenteel voor grote delen van Nederland aan dat de tekenactiviteit hoog tot zeer hoog is. Het is dus belangrijk om na een bezoek aan het groen een tekencheck te doen.

De bosbodem ziet er op veel plaatsen nog kaal uit. De varens moeten nog groeien, bosbessen staan nog niet in blad en bomen en struiken zijn nog kaal. Daarbij was het de afgelopen dagen ook nog eens veel kouder dan we tegenwoordig gewend zijn in april. Het lijkt dan niet logisch dat teken al actief zijn. Maar dat zijn ze wel degelijk. De nachtvorst van de afgelopen dagen heeft geen invloed gehad op de teken.
(Lees verder. . .)


Het kan nog groener en dat is goed nieuws (Bron: KNMI)

Met de lente komen de bladeren aan de bomen. Uit satellietmetingen blijkt dat sinds 1982 wereldwijd het totale bladerdek met vijf keer het oppervlak van de EU is toegenomen.

De voornaamste oorzaak is dat planten beter groeien door de toename van CO2 in de atmosfeer. Maar ook herbebossingsprojecten dragen inmiddels substantieel bij.Groene bladeren gebruiken energie uit zonlicht om via fotosynthese atmosferisch CO2 chemisch te combineren met water en voedingstoffen uit de bodem tot suikers.

Hogere concentraties CO2 bevorderen plantengroei, ook wel CO2-bemesting genoemd. Sinds begin jaren 80 van de vorige eeuw is de CO2-concentratie gestegen van 340 ppm tot 411 ppm (parts per million). (Lees verder. . .)


De samenhang tussen oceaan, klimaat en weer (Bron: KNMI)

In tijden van klimaatverandering is het belangrijker dan ooit om de oceaan nauwlettend in de gaten te houden. Het aardoppervlak bestaat voor ruim 70% uit water en met 40% van de wereldbevolking wonend binnen 100 kilometer van de kust, is het van levensbelang om veranderingen tijdig waar te nemen.

Met het thema ‘De oceaan, ons klimaat en het weer’ benadrukt de WMO de onderlinge samenhang: “Veel mensen denken bij het weer en klimaat aan wat er zich in de atmosfeer afspeelt. Maar als de oceaan buiten beschouwing wordt gelaten missen we een groot deel van het totaalplaatje.” De dag sluit daarmee aan op de start van het Decennium voor Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling (2021-2030) dat in 2017 door de Verenigde Naties werd uitgeroepen. (Lees verder. . .)


Derde zachte winter op rij (Bron: Meteo Limburg / KNMI)

De meteorologisch winter van december tot en met februari was voor het derde jaar op rij zacht, en gaf net als vorig jaar meer neerslag dan normaal.

Op het KNMI-weerstation op de luchthaven bij Beek was de winter gemiddeld over dag en nacht één graad warmer dan normaal. (Lees verder. . .)

In de Bilt was de meteorologische een halve graad zachter dan normaal. De gemiddelde etmaaltemperatuur bedroeg daar 4,4 °C tegen 3,9 °C normaal.

December was met  5,5 °C tegen normaal 4,1 °C  relatief de zachtste maand. De afwijkingen van normaal in januari (0,2 graden kouder dan normaal) en februari (0,4 °C  zachter dan normaal) waren kleiner. In februari was er markante vorstperiode van een ruime week, de rest van de winter bracht nauwelijks winters weer. (Lees verder. . .)


Explosie van bloeiende planten en insecten door zeer hoge temperaturen (Bron: Nature Today)Foto: Thieu Smeets

De spectaculaire weersomslag na de kou leidt tot een explosie van eerstelingen in de natuur: de eerste citroenvlinder, dagpauwoog, wespenkoningin, grutto, veldleeuwerik, bloeiend speenkruid, klein hoefblad, zwarte els en maarts viooltje.

Ultieme omstandigheden voor De Natuurkalender om het effect van verandering in weer en klimaat te onderzoeken. De Natuurkalender bouwt voort op honderdduizenden fenologische waarnemingen in de periode 1868 tot 1968. We kunnen onze waarnemingen van eerste bloei en eerste individu dus mooi vergelijken met hoe het was in het verleden. (Lees verder. . .)


Van koudegolf naar lenteweer in één week (Bron Meteo Limburg)

Foto: Jos Hebben

Zaterdag 13 februari was in Noord-Limburg nog sprake van een officiële koudegolf. In de vroege ochtend vroor het daar streng met -11 tot -14 graden. Een weekend later is het ongeveer dertig graden warmer met lenteachtige maxima van 17 tot 19 graden.

Hoe bijzonder dit is, kunnen we bekijken aan de hand van de lange temperatuurreeks in Maastricht/Beek sinds 1906. Dit zijn metingen in de stad Maastricht tot en met de Tweede Wereldoorlog en vanaf 1946 op het vliegveldplateau bij Beek. (Lees verder. . .)

7 ijsdagen en 5 zachte dagen in februari (Bron: KNMI)

Voor het eerst werden er in De Bilt vijf zachte dagen (15 ºC of meer) in februari geteld, nota bene op rij. En dat terwijl we tien dagen geleden nog aan het schaatsen waren. Dinsdag 23 februari werd het 17,8 ºC in De Bilt, woensdag 24 februari zelfs 18,7 ºC.

De huidige zachte dagen passen in een beeld van een steeds vroeger voorjaar: zonder opwarming vrijwel onmogelijk maar nu al redelijk normaal. Voordat we veel broeikasgassen hadden uitgestoten, was de kans op zo’n warme dag in februari kleiner dan 0,04 procent per jaar. Nu is dat minder dan 10 procent. (Lees verder. . .)

Foto: Piet Vinken

Door de opwarming van het klimaat wordt koud winterweer in Nederland meer en meer afhankelijk van toevallig met elkaar samenvallende factoren. Zo leidde een plotselinge stratoferische opwarming tot een verstoorde poolwervel met een kouinval in grote delen van Europa tot gevolg.

De toegenomen winterse kansen in de weken na een verstoring van de poolwervel werden verzilverd met zeven ijsdagen gemeten op het KNMI-meetstation in De Bilt.
(Lees verder. . .)


Winter in Limburg (Bron: Nature Today)Foto: Tom Bloem

Nu er een dik pak sneeuw ligt, is het extra leuk om eens te letten op de vogels tijdens een rondje wandelen. Veel vogels trekken nu naar meer bewoonde gebieden; daar is het warmer en is er meer te eten.

 

Ook steken donker gekleurde vogels duidelijk af tegen de witte sneeuw. Ze moeten goed eten om warm te blijven en zijn druk bezig met het verzamelen van zaden en ander voedsel.

Zoogdieren die een winterslaap houden, krijgen niet veel mee van de hoeveelheid sneeuw die buiten hun knusse holletje ligt. Maar hoe zit dat met dieren die geen winterslaap houden, zoals konikpaarden, wilde zwijnen en de verschillende soorten herten die in Nederland wonen? (Lees verder. . .)


Vogels voeren tijdens extreme kou (Bron: Vogelbescherming)

Foto: Arno Dormans

In de winter kunnen vogels weinig insecten, bessen en zaden vinden. Zeker als het vriest of als er sneeuw ligt. Vogels komen daarom in de winter gemakkelijker in de buurt van uw huis. In ruil voor een beetje voer laten ze zich goed bekijken!

Het kost vogels veel energie om hun lichaamstemperatuur op 40 graden te houden. In een koude nacht verliezen kleinere soorten wel tien procent van hun gewicht. Als u wat voer strooit komen ze dus graag eten. Als extra energiebron kunt u vetbollen en pinda’s ophangen.

Bij lichte vorst kunt u vers water aanbieden. Er wordt van gedronken en in gebadderd. Dit is geen probleem. Het water rolt direct van de ingevette veren, dus bevriest niet.

Bij strenge vorst kunt u beter geen open (warm) water aanbieden. Als er geen sneeuw ligt om op te pikken, kunt u ijs vergruizen zodat ze de ijssplinters kunnen oppikken. Erg koud in de buik, dus het kost wat energie, maar het voorziet wel in de vochtbehoefte.


Het klimaatverhaal van 2020 (Bron: KNMI)

De titel van het KNMI jaaroverzicht van het weer voor 2020 was ‘recordwarm en zeer zonnig’. Hoe passen die hitte, de zon en het andere weer in Nederland van vorig jaar in een langjarige trend? Was het weerjaar 2020 een voorproefje van een warmere toekomst? (Lees verder. . .)


Staatsbosbeheer plant nieuw bos tegen klimaatverandering (Bron: Nature Today)

We weten het allemaal: het klimaat verandert snel. Dat komt vooral door CO2 in de atmosfeer, een gas dat wij massaal uitstoten. Bossen leggen daarentegen juist veel van dit gas vast. Die kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van CO2. Staatsbosbeheer plant daarom extra bomen; ook belangrijk voor klimaat, biodiversiteit, duurzame productie van hout en recreatie. (Lees verder. . .)


Nederland warmt ruim 2 keer zo snel op als de wereldgemiddelde temperatuur (Bron: KNMI)

De temperatuur in Nederland is in de afgelopen drie decennia toegenomen met gemiddeld 1,1 °C. Dat is ruim twee keer zoveel als de toename van de wereldgemiddelde temperatuur in dezelfde periode. Sinds het begin van de metingen in 1901 is de jaartemperatuur met ruim 2 °C toegenomen.

Hoofddirecteur Prof. Gerard van der Steenhoven: “Klimaatverandering is geen abstract begrip meer, maar iets wat je bent gaan merken in je dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan afgelopen zomer. Nog nooit eerder hadden we zoveel warme dagen achter elkaar meegemaakt. En elk jaar schaatsen is niet meer vanzelfsprekend. De opwarming van de aarde en daarmee ook van Nederland gaat maar door. We moeten nú de uitstoot van broeikasgassen stoppen om die opwarming te beperken. Maar zelfs bij het beperken van de uitstoot ontkomen we niet aan maatregelen om Nederland klimaatbestendig te maken.”  (Lees verder. . .)


2020


  • 2020 warmste jaar voor Europa
  • 2020 wereldwijd vergelijkbaar warm met 2016
  • 2011 – 2020 wereldwijd warmste decennium 

(Bron: Copernicus aarde-observatieprogramma Europese Unie)

Sinds het begin van de wereldwijde metingen in 1850 was een jaar nog niet eerder zo warm in Europa. De gemiddelde temperatuur (dag en nacht) kwam 1,6 graden hoger uit dan in de periode 1850 – 1900.  

De meteorologische winter (december 2019 tot februari 2020) was bijna 1,4 graden warmer dan de winter van 2016, de tot toen warmste Europese winter. De vorige vijf jaren waren voor Europa waren ook al de warmste van de afgelopen tien jaar. 

Wereldwijd was 2020 net zo warm als 2016. In vergelijking met de periode 1981-2010 was het 0,6 graden warmer en 1,25 graden warmer dan de periode 1850-1900. De grootste jaarlijkse temperatuurafwijking van het gemiddelde over 1981-2010 werd geregistreerd in het noordpoolgebied en het noorden van Siberië, meer dan 6 graden boven het gemiddelde. (Lees verder. . .)


Ouderwetse winters goed voor vlinders? (Bron: Nature Today)


Foto: archief

Vlinderliefhebbers gaan er altijd vanuit dat koude winters goed zijn voor vlinders. Kwakkelwinters, zoals we de afgelopen jaren zoveel hebben, zouden niet goed zijn en een van de vele oorzaken zijn voor de achteruitgang van vlinders. Maar is dat ook zo?

Gelukkig hebben we hier in Nederland, en ook in Groot-Brittannië, meetnetten die daar informatie over geven. Doordat in die meetnetten op een gestandaardiseerde manier wordt geteld en omdat de routes al jarenlang (in Groot-Brittannië vanaf 1976 en in ons land vanaf 1990) op diezelfde manier worden geteld, kunnen we de resultaten vergelijken met de weersgegevens die ook op vastgestelde manier worden verzameld.

Een aantal verbanden zijn evident, zoals dat warm zomerweer zorgt voor veel vlinders, maar ook de wintertemperaturen blijken van invloed. (Lees verder. . .)


 

Opnieuw hooikoorts met kerst en oud en nieuw (Bron: Nature Today)

Foto: 01-01-2020 | Mechelen

De eerste hazelaars staan nu al in bloei. Door de aanhoudend zeer hoge temperaturen zullen komende week steeds meer struiken in bloei komen.

Mensen die gevoelig zijn voor de hazelaar moeten de komende weken dus rekening houden met hooikoortsklachten. Ook de eerste elzen zullen binnenkort in bloei komen. Door de gestegen temperatuur begint het hooikoortsseizoen steeds vaker al in december. (Lees verder. . .)


Recordwarm jaar voor KNMI weerstation MAA en De Bilt (Bron: Meteo Limburg/KNMI)

De gemiddelde jaartemperatuur (dag- en nachtgemiddelden sinds 1946) over 2020 is op de luchthaven in Beek uitgekomen op 12,0 graden. Dit is 1,3 graden warmer dan normaal en dat is op jaarbasis extreem veel.

Een gemiddelde jaartemperatuur van 12,0 graden is normaal voor gebieden in Frankrijk ruim 500 kilometer ten zuiden en zuidwesten van Zuid-Limburg, oa in Rennes, Le Mans en net ten noorden van Lyon. (Lees verder. . .)

Voor De Bilt was 2020 samen met 2014 het warmste jaar sinds tenminste 1901, het begin van de metingen aldaar.

De gemiddelde temperatuur was 11,7 °C. Het was ook het zevende zeer warme jaar op rij. Dit beeld past in de trend van een opwarmend klimaat. Bijna alle maanden waren warmer dan normaal. (Lees verder. . .)


Update wereldwijde klimaatdataset toont grotere opwarming (Bron: KNMI / Met Office)

De Britse weerdienst Met Office en de universiteit van East Anglia hebben een update van één van de belangrijke datasets gemaakt waarop de wereldgemiddelde temperatuur gebaseerd is. In de nieuwe versie, HadCRUT5, is de wereldgemiddelde opwarming zo’n 0,16 ºC sterker dan die in de voorgaande versie.

Drie verbeteringen

Er worden in HadCRUT5 meer waarnemingen van weerstations op land en zee verwerkt – een gevolg van het langzaam vrijkomen van nieuwe datareeksen en het digitaal beschikbaar maken van oude gegevens. Een andere verbetering betreft hoe er omgegaan wordt met de veranderingen in de manier van temperatuur meten vanaf 1850 tot eind 20e eeuw – vooral een punt van aandacht op schepen. Het meest vernieuwend aan deze dataset is een verbeterde analyse voor gebieden waar het netwerk van meteorologische stations erg dun is. (Lees verder. . .)


Winter in Limburg steeds zachter | Koudste dag steeds warmer (Bron: Meteo Limburg/KNMI)Foto: Harry van Spanje (Wijlre)

Door de klimaatverandering worden steeds hogere wintertemperaturen gemeten in Limburg. Met name de de stijging van de gemiddelde temperatuur in 2e decade van januari is opvallend.

Van1988 tot 2020 was deze 10-daagse periode bijna 3 graden warmer dan in dezelfde periode van 1955 tot 1988. Opmerkelijk is dat de 3e januaridecade juist iets kouder werd. (Lees verder. . .)    

Landelijk (De Bilt) wordt de jaarlijks koudste dag steeds warmer. In Nederland was er tot nu toe ieder jaar minimaal één dag met een gemiddelde temperatuur onder het vriespunt. Echter, door klimaatverandering neemt het aantal koude dagen af.

Volgens de KNMI-klimaatscenario’s zet de opwarming van de koudste dag door. Het scenario met de sterkste veranderingen geeft zelfs aan dat rond 2085 de temperatuur op de gemiddeld koudste dag boven het vriespunt kan komen te liggen (Figuur 1). Natuurlijk is er in de toekomst ook variabiliteit rond dit gemiddelde en blijven ook dan dagen (ver) onder het vriespunt voorkomen. (Lees verder. . .) 


Klimaatakkoord 5 jaar oud 

Op 12 december 2015 werd het Klimaatverdrag in Parijs gepresenteerd met als belangrijkste doel; de gemiddelde temperatuur op de aarde mag niet meer dan 2 graden Celsius stijgen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Landen streven ernaar dat de temperatuur maximaal 1,5 graden Celsius stijgt. Wetenschappers denken dat een gemiddelde stijging van meer dan 2 graden de klimaatsystemen op aarde ernstig kan verstoren.

Op de vijfde verjaardag van het klimaatakkoord vond er een virtuele klimaattop plaats. 


Boseigenaren ervaren steeds meer gevolgen van klimaatverandering, snel maatregelen nodig (Bron: Nature Today)


Foto: Helga Kobben (Brunssum)

Uit een enquête onder Nederlandse boseigenaren blijkt dat tachtig procent steeds meer last heeft van natuurlijke verstoringen te linken aan klimaatverandering, zoals droogte, stormschade en insectenschade.

Veel boseigenaren overwegen daarom klimaatslimme aanpassingen te maken in hun beheer. Hier zijn wel grote investeringen voor nodig, bijvoorbeeld de aanplant van klimaatbestendige soorten. (Lees verder. . .)


Op-twee-na warmste herfst met op-twee-na zonnigste november (Bron Meteo Limburg)

Foto Jos hebben (Altweerterheide)

De meteorologische herfst (september-november) was dit jaar 1,3 graden warmer dan normaal.

Voor de KNMI-post in Beek, waar ruim 75 jaar dagelijks temperatuurmetingen worden verricht, betekende dit dat daar slechts twee herfst-seizoenen warmer waren dat dit jaar: 2006 (recordwarm) en 2014. (Lees verder. . .)

In De Bilt komt de meteorologische herfst op de vierde plaats in de lijst warmste herfstseizoenen. De gemiddelde temperatuur was er 11,8 °C tegen 10,6 °C normaal. (Bron KNMI)

Sinds het begin van de metingen hier (1901) kwam er niet eerder zo laat in het jaar een tropische dag voor, op 15 september. September en november waren droog en zonnig, terwijl oktober nat en somber was. (Lees verder. . .)


Natuurrampen, klimaatverandering en humanitaire hulp (Bron: Rode Kruis)


De wereld warmt op. En een warmere wereld is een wereld met meer extreem weer. Orkanen worden heftiger, hittegolven komen vaker voor en in veel regio’s valt er meer of juist minder regen. Niet pas in 2050 of 2100, maar nu al.

Dat heeft meer gevolgen dan je denkt. Voor de mensen die de rampen moeten ondergaan, maar ook voor hun vee en gewassen. Vooral voor arme mensen en inwoners van conflictgebieden is dat laatste een nekslag. (Lees verder. . .)


Afname CO2-uitstoot door coronamaatregelen, maar C02-concentratie in de atmosfeer blijft stijgen (Bron: KNMI/NOAA)

Foto: Marjan den Boer (Nuth)

De coronacrisis beïnvloedt ons dagelijks leven. We hebben ons gedrag moeten aanpassen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze veranderingen in gedrag hebben ook invloed op de hoeveelheid energie die we gebruiken en de hoeveelheid broeikasgassen die we uitstoten. (Lees verder. . .)

Wereldwijd was er een afname van 8,8 procent in CO2-uitstoot in de eerste helft van 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Echter, de concentratie CO2 in de atmosfeer blijft stijgen. Zo blijkt uit de maandelijks gemiddelden gemeten op Mauna Loa Observatory, Hawaii. 

Ten opzichte van oktober vorig jaar is CO2-concentratie met 2,76 ppm toegenomen. De concentratie broeikasgassen heeft inmiddels het hoogste niveau bereikt in 3 miljoen jaar. Zo blijkt uit het laatste rapport van United in Science. (Lees verder. . .)


De opwarming anders bekeken (Bron: KNMI)


Foto: Rob Beckers (Geijsteren)

Door de klimaatopwarming krijgen we minder koude en meer warme dagen. Natuurlijk waren er vroeger ook warme dagen en zijn er ook nu koude dagen. Sterker nog, in de frequentieverdeling van de temperatuur blijft van de meeste dagen de temperatuur ongewijzigd.

Zo bekeken is de opwarming het gevolg van een klein aantal dagen waarvoor de temperatuur sterk toeneemt van koud naar warm, terwijl de temperatuur van verreweg de meeste dagen gelijk blijft. Hoe zit dat? (Lees verder. . .)


Herfstkleuring komt laat op gang door aanhoudend hoge temperaturen

(Bron: Nature Today)


Foto: Harry van Spanje (omgeving Vijlen)

2020 voert samen met 2014 en 2007 de lijst aan van warmste jaren sinds 1901. September was met een gemiddelde van 15,1°C in De Bilt volgens het KNMI een warme maand en augustus met 20,4°C zelfs een zeer warme maand. In combinatie met het ontbreken van nachtvorst zorgt dat voor het traag op gang komen van de bladverkleuring.

Het is natuurlijk niet zo dat er nog helemaal geen bladeren verkleuren. Het is al 4 oktober en de dagen worden al flink korter. Hierdoor maken de bomen minder van het groene chlorofyl aan. Adere kleurstoffen in de bladeren krijgen daardoor de kans om zichtbaar te worden. Door de hoge temperaturen ligt de productie van het plantenhormoon auxine hoger dan normaal, wat er voor zorgt dat het kurklaagje tussen het blad en de tak minder snel gevormd wordt. Dit vertraagt ook de bladverkleuring en bladval. (Lees verder. . .)


Extreme weersomstandigheden en de tuin (Bron: Nature Today)

We zijn er inmiddels (bijna) allemaal van doordrongen dat er de aarde opwarmt en dat dat leidt tot een klimaatcrisis. De consequenties blijven natuurlijk niet uit. De impact op het natuurlijke leven om ons heen is al zichtbaar. Wat merken we van klimaatverandering in onze tuinen en wat kunnen we hier aan doen?

De klimaatverandering is nu al waarneembaar. Zo komen planten tegenwoordig aanzienlijk eerder in blad dan halverwege de vorige eeuw, wat grotendeels is ingegeven door de opwarming van de aarde. In Nederland verschuiven de seizoenen, lijkt het. Dat werkt ook door op het verschijnen van insecten, de eileg en de trek van vogels en op bijvoorbeeld de winterslaap van (zoog)dieren. Niet voor alle planten- en diersoorten gaat deze verschuiving even hard, waardoor relaties in de voedselketen worden verstoord.

Een ander gevolg van de klimaatverandering is dat we steeds vaker te kampen hebben met extreme weersomstandigheden als langdurige droogte, stormen en (aanhoudende) stortbuien. Extreme weersomstandigheden zijn al van erg dichtbij merkbaar; tot in de eigen tuin. (Lees verder. . .)


Iedere druppel telt (Bron: L1)

Ook 2020 laat zien dat de weerextremen door het snel veranderende klimaat uiterst serieus moeten worden genomen. Na reeds 2 droge jaren op rij namen de droogteproblemen dit jaar verder toe en was een oproep van de waterbedrijven opnieuw nodig om het waterverbruik drastisch te reduceren.

Om water te besparen kun je thuis natuurlijk minder vaak de kraan open zetten, maar aanpassingen in huis kunnen ook een slok op een borrel schelen. Water is niet meer vanzelfsprekend. Hoe gaat Limburg daarmee om? Hoe vinden we een manier om water anders te gebruiken voor de toekomst? (Lees verder. . .)


Klimaatverandering vervroegt Limburgse wijnoogst (Bron: 1Limburg/L1)

Door de klimaatverandering begint de druivenoogst bij de Limburgse wijngaarden steeds vroeger. Werden de druiven eerst nog in de loop van oktober geplukt, nu moeten de druivenplukkers al half september aantreden om het fruit van de stokken te halen.

Het warmere en drogere klimaat in Limburg dwingt de wijnboeren om sommige druivenrassen eerder te plukken. “Anders worden de wijnen gewoon veel te alcoholisch en dan gaat dat branden en dat is eigenlijk de grootste concurrent voor de aromavorming” (Lees verder. . .)


15-09-2020: 34,3 graden | hoogst gemeten septembermaximum in Beek en recordlate hitte (Bron: Meteo Limburg / KNMI)  


Archieffoto Meteo Limburg

Dinsdag 15 september 2020 meldde de KNMI-post op de luchthaven in Beek een maximumtemperatuur van 34,3 graden. Dit was de hoogste september-temperatuur aldaar sinds het begin van de metingen in 1947. Ook was het hier nog niet eerder zo warm, zo laat in het jaar.

Volgens de laatste klimaatrapporten van het KNMI en IPCC zal het in najaar steeds vaker zomers warm (25 graden of meer) tot tropisch warm (30 graden of meer) worden.


Warmste zomer noordelijke halfrond (Bron: NOAA)

Sinds het begin van de wereldwijde metingen in 1880 was de meteorologische zomer (juni t/m augustus) op het noordelijk halfrond nog niet eerder zo warm als dit jaar. De gemiddelde temperatuur lag 1,17°C hoger dan normaal.

De warmste zomers tot dit jaar waren 2016 en 2019 (Lees verder. . .)   


Klimaatverandering en biodiversiteit (Bron: WWF)


Foto: Har van Knippenberg

Klimaatverandering wordt nog niet vaak gezien als een grote oorzaak van verlies van biodiversiteit. Maar wetenschappers zien nu de gevolgen van stijgende temperaturen voor wilde dieren.

Het is duidelijk dat veel soorten de komende jaren in de problemen komen als de temperatuur blijft stijgen. Soorten die gewend zijn aan bepaalde omstandigheden verplaatsen zich nu al. Dat heeft weer invloed op andere gebieden. En in die gevallen dat ze zich niet kunnen verplaatsen, hebben ze grote moeite om te overleven in hun
veranderende leefomgeving. Lees hier het Living Planet Report 2020


CO2-uitstoot blijft stijgen ondanks COVID-19 (Bron: NOAA / United in Science)

Na een tijdelijke daling van de CO2-uitstoot door de economische vertraging vanwege COVID-19, neemt de uitstoot nu weer toe. De concentratie broeikasgassen heeft inmiddels het hoogste niveau bereikt in 3 miljoen jaar. Zo blijkt uit het laatste rapport van United in Science. (Lees verder. . .)

Wereldwijd zal 2016 – 2020 de boeken in gaan als de warmste periode sinds het begin van de metingen in 1880.

Reconstructie temperatuurverloop afgelopen 500 miljoen jaar (Bron: Terra X-ZDF)

2020 een van de warmste jaren ondanks La Niña (Bron: KNMI)

Een La Niña geeft juist een koelend effect op de wereldgemiddelde temperatuur. Voor dit jaar verwacht de WMO echter dat deze afkoeling niet sterk genoeg is om de temperatuurstijging door klimaatverandering te compenseren.

Het jaar 2020 is dan ook nog steeds op weg om een van de warmste jaren in de metingen te worden. Voor de meeste continentale gebieden worden temperaturen boven normaal verwacht. Lees hier het hele klimaatbericht.


Op vier-na-warmste zomer in Limburg (Bron: Meteo Limburg)

De meteorologische zomer van 2020 is volgens Meteo Limburg in onze provincie de op vier-na-warmste geworden sinds het begin van de metingen in 1946 op de luchthaven in Beek.

Op het KNMI-weerstation aldaar bedroeg de gemiddelde etmaaltemperatuur (dag en nacht) van juni tot en met augustus 18,9 graden. Dit is één graad warmer dan normaal. Over de afgelopen 75 jaar waren hier alleen de zomers van 2019, 2018,1994 en 2003 nog warmer. (Lees verder. . .)

Augustus was voor de KNMI-post hier zelfs recordwarm. De gemiddelde maandtemperatuur (dag en nacht) bedroeg 21,2 graden en dat is ongeveer drie graden warmer dan normaal.Tot dit jaar was augustus 1997 de warmste oogstmaand met een maandgemiddelde van 20,9 graden. (Lees verder. . .)


Vruchtenrijping bomen bijna drie weken vervroegd (Bron: Nature Today)

Uit duizenden waarnemingen van vruchtenrijping sinds 1902 blijkt dat de vruchten van wilde lijsterbes, gewone vlier, zomereik en witte paardenkastanje deze eeuw bijna drie weken vroeger rijp zijn dan 50 jaar geleden. 

Het warme voorjaar en de warme zomer zorgen ook dit jaar voor vroeg vallende eikels. De droogte en hitte zorgt daarnaast ook nog voor vroeg vallende bladeren. Momenteel zien we op veel plaatsen dat de eerste eiken hun eikels al laten vallen.

Het zijn niet alleen de eikels die aangevreten zijn die al vallen, maar ook gewoon rijpe volgroeide eikels. Vijftig jaar geleden lieten de meeste zomereiken hun eerste eikels pas in de tweede helft van september vallen. Dit jaar verwachten we de piek van de vallende eikels rond eind augustus, begin september: zo’n drie weken eerder dan vijftig jaar geleden. (Lees verder. . .)


De gemiddelde temperatuur in tijden van klimaatverandering (Bron: KNMI)

De gemiddelde temperatuur in Nederland van het volgende jaar kan het beste worden geschat met de gemiddelde temperatuur in de voorgaande twaalf jaar.

Bij een langere periode van middelen is de schatting door het opwarmende klimaat te koud. Bij een kortere periode kan de schatting door toevallige fluctuaties te koud of juist te warm uitvallen. Hoe werkt dit middelen in een opwarmend klimaat? (Lees verder. . .)

Forse toename aantal warme nachten sinds 1951 (Bron: KNMI)


Foto: Jessie van Neer 

Sinds de tweede helft van de vorige eeuw is het aantal warme nachten verdrievoudigd. Het aantal warme nachten per jaar is het grootst in het zuiden van het land en in de buurt van de zee.

Een warme nacht is een nacht met een hoge minimumtemperatuur. Meestal wordt hiervoor de minimum etmaaltemperatuur gebruikt, maar het aantal warme nachten met een hoge minimum nachttemperatuur is veel groter.

Op het weerstation in Beek is het aantal nachten met een minimumtemperatuur van 18 graden of meer t.o.v. de periode 1951 – 2000 zelfs verviervoudigd. (Lees verder. . .)


Macrofauna in beken lijdt zwaar onder extreme droogte (Bron: Nature Today)

Door de extreem droge zomers in Nederland de afgelopen jaren verdwijnen steeds meer kleine diertjes die in beken leven: de macrofauna. 

Tussen 2018 en 2019 analyseerden onderzoekers van Wageningen Environmental Research in samenwerking met waterschappen het verschil in macrofaunadiversiteit van verschillende beken. Zo wilden ze meer te weten te komen over de weerstand en veerkracht van de macrofauna in de beken.

De macrofauna in beekjes speelt een belangrijke rol in het ecosysteem: ze is essentieel voor het opruimen van organisch afval zoals bladeren en dient als voedsel voor vissen en vogels. Veel kenmerkende macrofauna in beken is inmiddels zeldzaam geworden en komt op nog maar een klein aantal plekken in Nederland voor. (Lees verder. . .)


Droog voorjaar: vijf effecten op vogels (Bron Nature Today/KNMI)

Een keiharde bodem, een uitdrogend vennetje of stuivend zand in de duinen. Wat doet de droogte van dit voorjaar met broedvogels? Op basis van enkele indrukken uit het veld lopen we vijf effecten langs. Niet voor iedere soort lijkt het neerslagtekort overigens negatief uit te pakken. 

Tot juni stevenden we af op een recorddroogte, laat een figuur op de website van het KNMI zien. Er viel veel te weinig neerslag, en wat er viel, verdampte snel tijdens zonnige dagen. De laatste week valt er weer wat neerslag. Voorlopig volgt dit jaar de lijn van de vijf procent droogste jaren ooit gemeten. (Lees verder. . .)


Lente steeds vroeger (Bron: KNMI)

Foto: Rob Beckers

Door de opwarming van de aarde is het gemiddeld steeds eerder lenteweer. Tegenwoordig begint in vrijwel het hele noordelijk halfrond het lenteweer een paar weken eerder dan een eeuw geleden.

Deze bevindingen zijn gebaseerd op de eerste week waarin de temperatuur gemiddeld (7 dagen, dag en nacht) boven de 10ºC uitkomt. Alternatieven zijn de eerste dag met maximumtemperatuur boven de 15ºC of 20 ºC (een warme dag). Voor Nederland geven deze en andere definities een vergelijkbaar resultaat, maar in gebieden met grote temperatuurschommelingen in de lente, zoals de oostelijke helft van Noord-Amerika, zijn de verschillen groter. (Lees verder. . .)


Klimaatverandering en gezondheid (Bron: Atlas leefomgeving)Foto: Jos Hebben

De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt door klimaatverandering. Ook in Nederland stijgt de jaargemiddelde temperatuur. Dit betekent gemiddeld warmere zomers, met een grotere kans op meer en langere hittegolven, maar ook warmere winters. 

Hitte en gezondheid krijgt steeds meer aandacht. In 2018 is bijvoorbeeld het eerste congres Hittestress georganiseerd. Tijdens de hittegolf van 2019 vielen 400 extra doden die te relateren waren aan extreme hitte. Veelal waren dit ouderen boven de 75 jaar.

Ouderen merken minder snel dat ze dorst hebben, waardoor uitdroging snel voorkomt. Bovendien werken koelende mechanismen in het lichaam minder goed als je ouder bent.  (Lees verder. . .)


2020 bij drie vroegste lentes ooit (Bron: Nature Today)Foto: Winthagen | 17-01-2020

Door de extreem warme winter loopt de ontwikkeling van planten vijf weken voor op de gemiddelde ontwikkeling van vijftig jaar geleden en 2,5 week voor op het gemiddelde van de afgelopen 19 jaar. Hiermee is de start van de lente gelijk aan die van 2008 en 2016 die de vroegste ooit waren.

Als we de bloeiwaarnemingen van sneeuwklokje, hazelaar, els, gele kornoelje, klein hoefblad, sleedoorn en speenkruid dit jaar vergelijken met de normaal dan is de bloei in 2020 35 dagen eerder. In 2016 begon de gele kornoelje al op 19 januari te bloeien. Dit jaar was dat 3 februari, nog steeds zeer vroeg met een normaal van 13 maart en nog twee weken vroeger dan het gemiddelde van de afgelopen 19 jaar. (Lees verder. . .)


Limburg: op twee na zachtste winter sinds 1946 (Bron: Meteo Limburg)        Landelijk: op een na zachtste winter sinds 1901 (Bron: KNMI)Foto: Trintelen | 26-12-2019

De meteorologische winter van december tot en met februari was in Limburg de op twee zachtste winter. Dat blijkt uit de metingen van het KNMI-weerstation op de luchthaven bij Beek sinds 1946.

Volgens Meteo Limburg waren alleen de winters van 2007 en 2016 nog iets zachter dan dit jaar. De hoogste temperatuur werd op zondag 16 februari gemeten: 18,3 graden te Arcen.

Het aantal vorstdagen (minima op anderhalve meter hoogte onder het vriespunt) bedroeg op de Zuid-Limburgse luchthaven tijdens deze drie maanden slechts 18 (normaal 33). Slechts twee winters, die van 2014 (13) en 2017 (15) kenden minder vorstdagen. (Lees verder. . .). 

Landelijk was deze winter de op één na zachtste winter sinds 1901, het begin van de metingen. De temperatuur lag gemiddeld op 6,4 °C tegen 3,4 °C normaal. De zachtste winter was die van 2006-2007 met 6,6 °C. 

Op 21 januari werd in Maastricht met -5,4 °C de laagste temperatuur van deze winter bereikt. Het Limburgse Ell registreerde deze dag bij hardnekkige mist de eerste en enige ijsdag van deze winter. De hoogste temperatuur werd hier op 16 februari gemeten, maar liefst 18,1 °C. (Lees verder. . .)


Uitzonderlijk vroege bloei elzen (Bron: Nature Today)

Door de hoge temperaturen komen bomen en kruidachtige planten dit jaar zeer vroeg in bloei. Naar verwachting komt de gemiddelde temperatuur over januari en februari uit op 5,9 graden.

Als het zachte weer aanhoudt tot in maart, is de kans groot dat het berkenpollenseizoen al eind maart op gang komt en begin april piekt. (Lees verder. . .)


Paddentrek al begonnen (Bron: padden.nu)Foto: Hans Janssen

Door het zachte en natte januariweer is de paddentrek dit jaar al eind januari op gang gekomen. 

Doorgaans begint de paddentrek eind februari/begin maart als de temperatuur een aantal opeenvolgende nachten boven de 6 graden blijft. (Lees verder. . .)


Invloed van klimaatverandering op voedselketens (Bron: Klimaatpad)

Diverse dierensoorten reageren verschillend op veranderingen in temperatuur en neerslag. Hierdoor treden veranderingen op in voedselketens. Een goed onderzocht voorbeeld is de voedselketen van zomereik-wintervlinder-koolmees. 

De rupsen van de wintervlinder leven van jonge bladeren van de zomereik. Koolmezen in bossen voeren hun jongen voor een belangrijk deel met rupsen van de wintervlinder. Eiken, rupsen en koolmezen worden ieder door verschillende factoren gestimuleerd tot ‘voorjaarsactiviteiten’. Het gevolg is dat de ontwikkeling van de drie soorten bij een stijging van de temperatuur niet langer meer synchroon loopt. (Lees verder. . .)


Natuurlijke klimaatbuffers (Bron: Nature Today)

Nederlandse overheden zijn druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Technische maatregelen, zoals bijvoorbeeld hogere dijken, stuwen en pompen, hebben vaak het nadeel dat ze niet duurzaam zijn en snel vervangen moeten worden.

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers maakt zich daarom hard voor meer natuurlijke oplossingen, zogeheten natuurlijke klimaatbuffers. (Lees verder. . .)


2019 op één na warmste jaar; oceanen warmer dan ooit (Bron: NOS/KNMI)Foto: Jessie van Neer

Het jaar 2019 was het op één na warmste jaar ooit gemeten en de afgelopen vijf jaar zijn gemiddeld de warmste jaren sinds de metingen begonnen, meldt de Wereld Meteorologische Organisatie.

Voor oceanen geldt dat vorig jaar het warmste ooit was, sinds onderzoekers de temperatuur in oceanen zijn gaan meten. Sinds 1980 is elk decennium warmer dan het vorige. Deze trend zal zich naar verwachting doorzetten, vanwege de nog altijd stijgende uitstoot van broeikasgassen. (Lees verder. . .)

Europa en Nederland

Voor Europa was 2019 zelfs het warmste jaar ooit gemeten. In Nederland staat 2019 met gemiddeld 11,2 graden op een gedeelde derde plaats, samen met 2006 en 2007. Het warmste jaar sinds het begin van de metingen in ons land was 2014 (11,7 graden), gevolgd door 2018 (11,3 graden). (Lees verder. . .)


Zonnestraling 2019 (Bron: KNMI)(Foto: Hans Janssen)

2019 was voor Nederland een zeer warm en zonnig jaar. Gemiddeld over de KNMI-meetstations scheen de zon 20 procent langer dan normaal (1981-2010). Hoe vertaalde dit zich naar de hoeveelheid zonnestraling, die bijvoorbeeld van belang is voor de opbrengst van zonnepanelen? (Lees verder. . .)


Muggen steeds actiever door warmere winters (Bron: Hart van Nederland) 
Door de zachte winter zijn muggen steeds vaker actief in Nederland. En dat is volgens bioloog Arnold van Vliet van de Universiteit van Wageningen een zorgelijke ontwikkeling.

“Wat we de laatste jaren zien, is dat de agressieve huissteekmug steeds actiever wordt in warme winters. Naarmate het klimaat verder opwarmt stijgt de kans dat deze doodgewone Hollandse mug in de zomermaanden overdraagbare ziektes zal gaan overbrengen.” (Lees verder. . .)

Muggenoverlast in kaart: Nature Today/muggenradar 


2019


Geen sneeuwvlokken maar pollen met kerst (Bron: Nature Today)

Door het zeer zachte decemberweer komen de eerste hazelaars en elzen nu al in bloei. Omdat het voorlopig zacht blijft, moeten mensen die gevoelig zijn voor pollen van deze soorten rekening houden met hooikoortsklachten. Dat melden Wageningen University, LUMC en Weeronline. (Lees verder. . .)


WMO: Warmste decennium ooit (Bron: KNMI)

Het afgelopen decennium (2010-2019) is het warmste decennium ooit. Dat schrijft de World Meteorological Organization (WMO) in haar (voorlopige) jaarverslag. Sinds de jaren ’80 is elk opeenvolgend decennium warmer dan het vorige.

Het jaar 2019 is hard op weg om het tweede of derde warmste jaar ooit te worden, dat concludeert de WMO op basis van de periode januari tot oktober 2019. 2016 blijft het warmste jaar sinds de start van de metingen in 1900. (Lees verder. . .)


2019: op twee na warmste en op drie na zonnigste jaar (Bron: Meteo Limburg)

Het jaar 2019, waarin het voor het eerst 40 graden werd, wordt in Limburg het op twee na warmste jaar sinds het begin van de metingen. Alleen de kalenderjaren van 2014 en vorig jaar 2018 waren nog iets warmer dan 2019.

De historische dag was dit jaar 25 juli 2019. Het nieuwe officiële landelijke hitterecord werd op deze donderdag gemeten op de vliegbasis Gilze-Rijen: 40,7 graden. Het warmste KNMI-weerstation van Limburg was Arcen met een maximum op deze dag van maar liefst 40,2 °C. Daarmee werd ook het Limburgse hitterecord van Maastricht, 38,4 graden op 27 juni 1947, verpulverd. (Lees verder. . .)


Was het klimaat eerder zo warm? (Bron KNMI/Marcisek et al, Nature)

Bron: Marcisek et al, Nature 2018.

Je hoort het wel eens: ‘de opwarming van het klimaat over de laatste 100 jaar stelt niets voor, want het klimaat was altijd al variabel’. Recente studies naar het klimaat sinds de laatste IJstijd, meer dan 12.000 jaar geleden, laten echter zien dat de snelheid waarmee de aarde momenteel opwarmt ongekend hoog is. 

De enige breed geaccepteerde verklaring voor deze snelle opwarming is de toename van CO2 in de atmosfeer door menselijke uitstoot. Hierdoor is het inmiddels in Europa en Noord-Amerika warmer dan op enig moment sinds de laatste IJstijd.
(Lees verder. . .)


Warmste juni in honderd jaar (Bron: Meteo Limburg/KNMI)

Foto: Jos Hebben

Limburg
Juni 2019 is in Limburg de warmste en zonnigste juni geworden sinds het begin van de metingen, al was het kantje boord voor het KNMI-weerstation op de Zuid-Limburgse luchthaven (metingen sinds 1946). Daar bedroeg de gemiddelde maandtemperatuur (over dag en nacht) 19,5 graden en dat is ruim drie graden warmer dan normaal. Tot dit jaar waren daar de junimaanden van 2003 en 2017 recordwarm met een maandgemiddelde van 19,4 graden. (Lees verder. . .)

Landelijk
Met een gemiddelde temperatuur van 18,1°C in De Bilt was het de warmste junimaand sinds het begin van de metingen in 1901. In 1976 en 2017 had juni een gemiddelde temperatuur van 18,0°C. (Lees verder. . .)


De hotspot van klimaatopwarming (Bron: KNMI)

De wereldgemiddelde temperatuur stijgt gestaag door. Inmiddels is het wereldwijd al ongeveer 1 °C warmer dan in het jaar 1850. Niet overal gaat de opwarming echter even snel. Wat is de snelst opwarmende plek op aarde? En hoeveel warmer wordt het daar? (Lees verder. . .)


Kans op vorstschade peren- en appelbloesem neemt toe in warme jaren (Bron Nature Today)Foto: Huub Paar

Dit jaar hebben we een zeer vroege bloei van peren- en appelbomen en vrezen veel eigenaren van fruitbomen voor vorstschade. Door de stijgende temperaturen komen peer en appel tegenwoordig gemiddeld bijna twee weken eerder in bloei dan voor eind jaren 80 van de vorige eeuw. Uit 120 jaar bloeiwaarnemingen blijkt dat de kans op vorstschade in jaren met een (zeer) warme maart en april sterk toeneemt.
(Lees verder. . .)


Hooikoorts beïnvloed door klimaatverandering (Bron: KNMI)Foto: Wiel Smits

Is de griepepidemie nu nóg niet over of heb ik nu al hooikoorts? Bij hooikoorts denken we vaak aan klachten die door bloeiende grassen in de zomer voorkomen, maar het hooikoortsseizoen begint al eerder. Door de opwarming van de aarde wordt het groeiseizoen verlengd en neemt het aantal allergiedagen toe.

Klimaatverandering

Het weer heeft invloed op het aantal pollen in de lucht en op hooikoortsreacties. Het KNMI is betrokken bij modellen die de verspreiding van pollen weergeeft. Klimaatverandering heeft ook op verschillende manieren impact op hooikoorts.

Hogere temperaturen veroorzaken een vervroeging  van het bloeiseizoen en een toename van het aantal pollen (figuur 1). Door het zachte weer afgelopen februari hebben de katjes van de els al vanaf half februari grote aantallen pollen aan de lucht afgegeven. Door de aanhoudend hoge temperatuur zijn ook berken dit jaar vroeg in bloei. (Lees verder. . .)


Vogels in beweging door klimaatverandering (Bron: KNMI) Foto: Hans Janssen

‘Wilde ganzen in een V brengen vorst en vriesweer mee’. Spreuken over het weer en vogels zijn al heel oud. Het weer en het veranderende klimaat heeft invloed op het leefpatroon en de vogelstand in Nederland. Klimaatgegevens van het KNMI worden door biologen gebruikt om onderzoek te doen.

Ooievaars zijn trekvogels maar niet alle ooievaars blijken elk jaar naar het zuiden te vliegen. Zo zijn er tijdens afgelopen winterooievaarstelling in Nederland nog ongeveer 547 ooievaars geteld. Het zijn er dit jaar iets minder dan de afgelopen jaren, waarschijnlijk door de droge zomer. Vaak blijven oudere ooievaars bij zachtere winters hier, als de grond niet is bevroren en er genoeg voedsel is.

Klimaatverandering beïnvloedt niet alleen de trek van vogels. De afgelopen 40 jaar is de gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt ongeveer 1,5 graad gestegen (figuur 1) en hebben zich hier nieuwe warmteminnende soorten gevestigd, zoals de bijeneter, en zijn andere soorten verdwenen of sterk afgenomen, zoals de spotvogel. Om deze veranderingen zichtbaar te maken hebben is er een Community Temperature Index (CTI) ontwikkeld. (Lees verder. . .)


Extreme zomers versnellen inburgering planten (Bron: Nature Today)

De laatste decennia worden er in ons land steeds meer planten uit warmere klimaatgebieden waargenomen.

Aanvankelijk is het voorkomen onbestendig en blijft het onduidelijk in hoeverre deze soorten ingeburgerd zijn. Uit verspreidingsgegevens is af te leiden dat extreem warme en droge zomers de inburgering van sommige warmteminnende soorten aanzienlijk kunnen versnellen. (Lees verder. . .)


Natuur maand voor op schema (Bron: Nature Today)

Foto: Harry van Spanje | Terstraten

Door de zeer warme december en januari ligt de ontwikkeling in de natuur een maand voor op schema.

Overal wordt de voorlente steeds duidelijker zichtbaar met bloeiende hazelaars, sneeuwklokjes en elzen. (Lees verder. . .)


2018


Eerste Hazelaars en Elzen in bloei (Bron: pollennieuws.nl)

Foto: Harry van Spanje | Nuth

Het lijkt er steeds meer op dat bloei van Hazelaars en Elzen al enige tijd voor de kerstdagen begint. Kunnen we spreken van een ‘Nieuw Normaal’? En heeft dit mogelijk te maken met de klimaatverandering?

Vragen waar we ons momenteel mee bezig houden. (Lees verder. . .)


Hooikoorts onder de kerstboom door zeer hoge temperaturen (Bron: Nature Today)

Door de (zeer) hoge temperaturen in de afgelopen maanden zijn de afgelopen dagen al de eerste hazelaars en elzen in bloei gekomen. Met de aanhoudende hoge temperaturen zullen mensen die gevoelig zijn voor hazelaar- en/of elzenpollen rekening moeten houden met hooikoorts ‘onder de kerstboom’.

Zo’n 33 procent van de hooikoortspatiënten is gevoelig voor pollen van hazelaar en/of els. (Lees verder. . .)


Jaarproductie zonnestroom in Nederland 2018 overtreft recordjaar 2003 (Bron: Sidera)

Foto: C. Knarren | Mingersborg

2018 is het nieuwe recordjaar en stoot daarmee het oude recordjaar 2003 van de troon. In het hele land werden records gebroken met uitzondering van de (uiterst) westelijke kuststrook.

De productie in 2018 was ruim 15% hoger dan het langjarige gemiddelde (1991-2010). In het oosten van het land zelfs 20% hoger. 


2018 vol hitte-, zon- en droogterecords (Bron: KNMI)

Maxima 26-07-2018

2018 was met een gemiddelde temperatuur van 11,3 °C het vijfde zeer warme jaar op rij. Het was het op één na – 2014 – warmste jaar sinds het begin van de metingen. Dit beeld past in de trend van een opwarmend klimaat.

Het jaar was naast extreem warm ook extreem zonnig en zeer droog. Lees verder. . .


 2018 warmste jaar voor Zuid-Limburg in ruim 70 jaar (Bron: Meteo Limburg)

Foto: Leon Dalmans | MAA

Het jaar 2018 was volgens Meteo Limburg in Zuid-Limburg recordwarm. Op het KNMI-weerstation van de luchthaven bij Beek (oprichting 1946) komt de gemiddelde jaartemperatuur, over dag en nacht uit, op 11,8 graden.

Tot dit jaar was daar 2014 recordwarm met een jaargemiddelde van 11,7 graden. Lees verder. . .


Warmste zomer in drie eeuwen (Bron: KNMI)

 Foto: Jos Hebben | Altweerterheide

De zomer van 2018 was de warmste zomer in ruim drie eeuwen. De gemiddelde temperatuur was 19,0°C tegen 17,0°C normaal. De vorige warmste zomers zijn 2003 met een gemiddelde temperatuur van 18,6°C en 1826 met een gemiddelde zomertemperatuur van ongeveer 18,7°C.

Op 26 juli werd de hoogste temperatuur van deze zomer gemeten, 38,2°C in Arcen. Dit was maar 0,4°C onder de hoogst gemeten temperatuur ooit in Nederland. Ook de nachten waren uitzonderlijk warm deze dagen, waarbij de minimumtemperaturen op 27 juli in het grootste deel van het land boven de 20°C uitkwamen, en in Deelen zelfs niet lager werd dan 24,4°C. Lees verder. . .

De zomer van 2018 in Limburg (Bron: Meteo Limburg) Lees verder. . .


Gevaar van hitte (Bron: KNMI)

Foto: Meteo Limburg 

Extreme hitte zorgt niet alleen voor overlast, maar brengt ook gezondheidsrisico’s met zich mee. Niet alleen voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. 

Afkoeling van het lichaam gebeurt voornamelijk door zweten. De energie die nodig is om het zweet te verdampen wordt aan het lichaam onttrokken zodat de lichaamstemperatuur constant blijft. De natte bol temperatuur is de temperatuur die een nat voorwerp, dat zich in een luchtstroom bevindt, krijgt ten gevolge van verdamping. Hoe droger de lucht hoe groter het verschil tussen de nattebol en ‘gewone’ luchttemperatuur. Bij een volledig verzadigde atmosfeer is er geen verschil. Wanneer de natte bol temperatuur hoger is dan 35 graden is de hitte dodelijk. Lees verder. . .


Voor 40 procent plantensoorten wordt Nederland te warm (Bron: Nature Today)

 
Stijve steenraket (Erysimum virgatum). Ernstig bedreigde plantensoort.

Elke plantensoort heeft zijn eigen voorkeur voor de gemiddelde jaartemperatuur. Nu al is Nederland eigenlijk te warm voor zo’n 100 plantensoorten. Bij een verdere temperatuurstijging van drie graden zou Nederland voor bijna 500 plantensoorten te warm worden. Dit is 40 procent van alle soorten.

De plantensoorten die in Nederland voorkomen zijn aangepast aan de huidige temperaturen in Nederland. Maar wat gebeurt er als de temperaturen omhoog gaan? Nederland heeft nu een gemiddelde jaartemperatuur van ongeveer 10 graden Celsius. Dat is al een graad hoger dan gemiddeld 50 jaar geleden. Maar wat gebeurt er als de gemiddelde jaartemperatuur, zoals de KNMI klimaatscenario’s rond 2085 aangeven, 11, 12, 13 of zelfs 14 graden wordt? Lees verder. . .


Recordwarme periode april t/m juni (Bron: Meteo Limburg)

Foto: Stefan Vrusch | Winthagen

Net als de afgelopen twee maanden was juni een warme maand. Op de meeste plaatsen in Limburg waren na de Tweede Wereldoorlog slechts drie junimaanden warmer dan dit jaar: 1976, 2003 en 2017.

Vorig jaar was juni recordwarm en toen was er een zesdaagse hittegolf rond de langste dag. Deze maand was er geen officiële hittegolf in Limburg. Lees verder. . .


Moment van maaien vervroegt sneller dan eilegdatum kievit (Bron: Nature Today)

Foto: Chris Strijbos | Koningslust

Uit analyse blijkt dat gras de laatste 18 jaar 6 dagen eerder gemaaid wordt dan 20 jaar daarvoor. Het eerste kievitsei wordt maar 2 dagen eerder gevonden. Door klimaatverandering kan het aantal dagen tussen uitkomen van de eerste eieren en de eerste maaibeurt deze eeuw van 40 dagen nu naar 27 dagen gaan.

We willen met die waarnemingen vaststellen hoe veranderingen in weer en klimaat de timing van landbouwactiviteiten zoals maaien en oogsten bepaalt en hoe dat samenvalt met natuurlijke gebeurtenissen, zoals de eilegdatum van de kievit. Weidevogels hebben het de afgelopen 30 jaar zeer zwaar in ons land. De kievit is met 43% achteruit gegaan en de grutto zelfs met 57%. In hoeverre kan de klimaatverandering die gaande is invloed hebben gehad? Lees verder. . .


Landelijk warmste mei in drie eeuwen (Bron: KNMI)

Foto: Hans Janssen | Heerlen

Mei was de warmste meimaand in drie eeuwen. In het huidige klimaat komt een vergelijkbaar extreem warme meimaand eens in de 60 jaar voor.

In totaal werden 13 zomerse dagen (25,0 °C of hoger) gemeten. Dit is het hoogste aantal sinds 1901. De gemiddelde temperatuur in De Bilt was 16,4 °C, het langjarig gemiddeld bedraagt 13,1 °C. Lees verder. . .


Recordwarme mei  (Bron: Meteo Limburg)

Foto: Rob Beckers | Oirlo

Mei 2018 is volgens Meteo Limburg een recordwarme bloeimaand geworden. Dit blijkt uit langjarige temperatuurmetingen van het KNMI-weerstation op de luchthaven bij Beek, waar al ruim zeventig jaar wordt gemeten.

Tot dit jaar was mei 2008 recordwarm. Mei 2018 was ook zeer zonnig. Vrijwel overal in Limburg bedroeg de totale zonneschijnduur ruim 280 uur, tegen normaal 200. Lees verder. . .


Sterke toename tekenactiviteit door mooi aprilweer (Bron: Nature Today)

Foto: Naure Today

Afgelopen week werden beduidend meer tekenbeten gemeld op Tekenradar.nl dan in de voorgaande weken. Met hoge temperaturen voor komend weekend in het vooruitzicht loopt ook de kans op een tekenbeet sterk op.

Door het verwachte mooie weer zullen meer mensen het groen in trekken waardoor meer mensen risico lopen op een tekenbeet. Gemiddeld leiden twee op de honderd tekenbeten tot de ziekte van Lyme. Het is daarom belangrijk om na een bezoek aan het groen een tekencheck te doen. Lees verder. . .


Op twee na warmste april (Bron: Meteo Limburg)

Foto: Leon Dahlmans | MAA

April is in Limburg de op twee na warmste grasmaand geworden. Na de Tweede Wereldoorlog waren alleen april 2007 (recordwarm) en 2011 warmer dan april 2018.

Op 7 april werd het voor het eerst dit jaar warm, ruim 20 graden, en op 19 en 20 april was het in de hele provincie voor het eerst zomers warm met maxima van 27 tot 29 graden, evenals 22 april. Normaal telt april 0 à 1 zomers warme dag.

Op het KNMI-weerstation Beek-luchthaven (metingen sinds 1946) werden drie datumrecords gehaald: 8, 19 en 22 april waren daar nog nooit zo warm als dit jaar. Lees verder. . .


 

Lentegevoel steeds vroeger (Bron: KNMI/Wageningen University)

Foto: Harry van Spanje | Mamelis

Begon het lentegevoel begin vorige eeuw gemiddeld rond 10 mei, nu is dat al rond 27 april.

Dit blijkt uit het natuurkalender-onderzoek van Arnold van Vliet, bioloog aan Wageningen University naar de start van de bloei van de witte paardenkastanje: “Uit historische gegevens blijkt dat voor elke graad dat het voorjaar warmer is, de witte paardenkastanje ruim een week eerder in bloei komt.”

Als we het begin van het lentegevoel laten samenvallen met de bloei van de witte paardenkastanje, dan blijkt dat het lentegevoel aan het begin van de vorige eeuw gemiddeld rond 10 mei begon. Vandaag de dag is dat al rond 27 april, dus bijna twee weken eerder, omdat het voorjaar in Nederland gemiddeld ruim anderhalve graad warmer is dan een eeuw geleden. Lees verder. . .

Verwachting voor start voorlentebloeiers: zeer vroeg (Bron: Nature Today)

 Foto: Wiel Smits | Boekend

De hazelaar bloeide dit jaar recordvroeg. Wat gaan de andere voorlentebloeiers doen?

Met de bloeimodellen van De Natuurkalender hebben we een bloeiverwachting opgesteld voor diverse vroege bloeiers. Geef ook uw eerste bloeiwaarnemingen door van onder andere sneeuwklokje, gele kornoelje en klein hoefblad en draag bij aan ons onderzoek naar effecten van klimaatverandering op de natuur. Lees verder. . .


Jaarlijks koudste dag steeds warmer (Bron: KNMI)

 Foto: Piet Vinken | Echt

In Nederland was er tot nu toe ieder jaar minimaal één dag met een gemiddelde temperatuur onder het vriespunt. Echter, door klimaatverandering neemt het aantal koude dagen af. Blijven deze koude dagen behouden in een warmere wereld? Lees verder. . .


Op vier na zachtste januari (Bron: Meteo Limburg)

 Foto: Jessie van Neer |Tegelen

Januari is een zeer zachte wintermaand geworden, met weinig zonuren en veel regen. Het KNMI-weerstation op de luchthaven bij Beek meldt een gemiddelde over dag en nacht van 5,7 graden, en dat is drie graden warmer dan normaal.

Volgens Meteo Limburg waren daar over de afgelopen zeventig jaar slechts vier januarimaanden warmer dan januari 2018. Lees verder. . .


Voorlente komt al op gang door hoge temperaturen (Bron: Nature Today)

 Foto: Thieu Smeets | Montfort

Door de aanhoudende hoge temperaturen bloeien op diverse plaatsen al onder andere speenkruid, gele kornoelje, sleedoorn en krokus.

Midden in de meteorologische winter is hiermee eigenlijk al de voorlente van start gegaan, ruim een maand vroeger dan normaal. Lees verder. . .


Trends in weerextremen in Nederland (Bron: KNMI)

 Foto: Jos Hebben | Altweerterheide

Het wordt steeds duidelijker dat het klimaat verandert. Twintig jaar geleden konden we de opwarming van de aarde net aantonen in de wereldgemiddelde temperatuur, tien jaar geleden konden we de opwarming aantonen in de gemiddelde temperatuur in Nederland, en nu zien we hier zelfs al duidelijke trends in extreem weer.

Die trends zijn vaak belangrijker voor ons dan verschuivingen in het gemiddelde. Lees verder. . .


2017

Wereldtemperatuur 2017 op één na hoogste (Bron: KNMI)

Nadat drie jaar op rij een record wereldgemiddelde temperatuur is behaald, komt het jaar 2017 uit op de tweede plaats sinds het begin van betrouwbare metingen rond 1880. Het bijzondere van een zo hoge plaats is dat dit geldt voor een jaar zonder El Niño, een fenomeen dat van nature leidt tot een warm jaar. Lees verder. . .


 

Wederom een warm en zonnig jaar (Bron: Meteo Limburg)

 Foto: Jo Slangen | Kerkrade

Net als de afgelopen drie jaren wordt 2017 in Limburg een warm en zonnig jaar. Op het KNMI-meetpunt van de Zuid-Limburgse luchthaven komt de gemiddelde jaartemperatuur uit op 11,2 graden en dat is één graad boven het langjarige gemiddelde. Volgens Meteo Limburg was daar na de Tweede Wereldoorlog alleen het jaar 2014 met 11,7 graden warmer, recordwarm. Het huidige jaar wordt net zo warm als de jaren 2007 en 2011. Lees verder. . .


 

Temperatuurrecords tonen opwarming Nederland (Bron: KNMI)

 Foto: Jessie van Neer | Beesel

In 2017 werden meerdere temperatuurrecords gebroken. Op vijf dagen was het nog niet eerder zo warm sinds het begin van de metingen in De Bilt en op een dag in september nog nooit eerder zo koel. Dagrecords worden elk jaar gebroken en zijn sterk afhankelijk van de weersituatie op dat moment. Een analyse van het jaarlijkse aantal hitte- en kouderecords laat zien dat het weer in Nederland verandert. Lees verder. . .


 

Herfststormen in de toekomst (Bron: KNMI)

 Foto: Esther Huijskens | Maastricht

In september bereikte de eerste zware herfststorm van het jaar de Nederlandse kust. Het KNMI gaf vanwege de storm code oranje uit voor de kustprovincies. Met name op de Waddeneilanden werden hevige windstoten gemeten met snelheden tot 126 km/uur. De storm leidde tot vertraagde vluchten op Schiphol en incidenten op de weg door omgewaaide bomen en gekantelde vrachtwagens.

Stormen kunnen op verschillende manieren ontstaan. De meeste stormen die Nederland treffen worden gevoed door het noord-zuid temperatuurverschil tussen de warme tropen en het koude poolgebied. Ze ontstaan boven de westelijke wateren van de Noord-Atlantische Oceaan en worden met de achtergrondstroming meegevoerd naar Nederlandse bodem. Dit was ook bij deze storm het geval. Lees verder. . .


Zomer 2017 bij zeven warmste zomers (Bron: Meteo Limburg)

 Foto: Leon Dahlmans | Schietecoven

Op het KNMI-weerstation van de Zuid-Limburgse luchthaven, waar sinds 1946 metingen worden verricht, staat de meteologische zomer (juni tot en met augustus) van dit jaar in het rijtje van de zeven warmste zomers.

Voor het laatst was de zomer van 2006 vergelijkbaar warm. Alleen de zomers van 1947, 1994, 1995, 1976 en 2003 (recordwarm) waren daar, kijkend naar de gemiddelde temperatuur over dag en nacht, warmer dan dit jaar. Lees verder. . .


Klimaatverandering wekt steeds eerder het lentegevoel (Bron: Nature Today)

 Foto: Piet Vinken | Echt

De witte paardenkastanjes komen geleidelijk aan in bloei. Als we het begin van het lentegevoel laten samenvallen met de bloei van de witte paardenkastanje, dan blijkt dat het lentegevoel dit jaar zo’n twee weken vroeger begint dan 50 jaar geleden. Aan het eind van de eeuw zou het lentegevoel gemiddeld wel eens een maand eerder kunnen gaan beginnen dan 50 jaar geleden.

Met de lage temperaturen van de afgelopen week met zelfs een paar dagen nachtvorst voelt het nog niet als lente. De natuur staat echter wel volop in de lentestand, zeker nu beeldbepalende bomen zoals berken, elzen, witte paardenkastanjes, eiken en de eerste beuken in blad komen. De gemiddelde temperatuur in de voorjaarsmaanden maart, april en mei bepaalt in belangrijke mate wanneer bomen in blad en bloei komen. Met een analyse van de bloeitijden van de witte paardenkastanje is dat goed te laten zien, vooral omdat we al vanaf het einde van de 19de eeuw van veel jaren eerste bloeiwaarnemingen hebben. Lees verder. . .


Ozonlaag begint zich te herstellen (Bron: KNMI)

Door internationale afspraken is de uitstoot van bijna alle ozonafbrekende stoffen vrijwel uitgebannen. Hiermee is voorkomen dat de ozonlaag over de hele wereld steeds dunner wordt. Op Wereld Ozondag, zaterdag 16 september, is het dertig jaar geleden dat het Montreal Protocol werd getekend om de ozonlaag te beschermen.

De opwarming van de aarde heeft invloed op het herstel van de ozonlaag. Volgens een aantal scenario’s van toekomstige klimaatverandering kan dit ertoe leiden dat in de tropen de ozonlaag in de tweede helft van deze eeuw opnieuw dunner wordt. De voornaamste reden is dat klimaatverandering behalve aan de grond ook hoog in de atmosfeer tot sterke temperatuurveranderingen leidt. Lees verder. . .


Broeikaseffect verkleint verschil dag en nacht (Bron KNMI)

 Foto: Theo Hermsen | Afferden

Het broeikaseffect maakt leven op aarde mogelijk. Zonder atmosfeer die warmte vasthoudt ligt de temperatuur veel lager. Door de uitstoot van broeikasgassen wordt het broeikaseffect versterkt en stijgt de temperatuur. Een bijkomend verschijnsel is dat het temperatuurverschil tussen dag en nacht kleiner wordt.

Temperaturen worden beïnvloed door straling. De zon heeft een dominante rol: zonnestraling warmt het aardoppervlak op. Echter, onopgemerkt stralen de aarde en de atmosfeer ook. Hierdoor koelt het oppervlak af. Uit de energiebalans van inkomende en uitgaande straling kan de temperatuur op aarde berekend worden. Lees verder. . .


Hoeveel meer regen gaat de toekomst brengen?

 Foto: Arjan Wilmsen | Grathem

Door de opwarming van de aarde neemt de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer toe met ongeveer 7% per graad. Volgens onze berekeningen met klimaatmodellen neemt de neerslag echter maar toe met 2% per graad opwarming. Hoe zit dat?

Alle regen in een jaar wereldwijd opgeteld bedekt de aarde met een laag water van ongeveer 1 meter diep. De hoeveelheid water in de atmosfeer is daarmee vergeleken klein. Alle waterdamp in de atmosfeer uitgeregend levert wereldwijd maar een laagje water op van 2,5 cm. Jaargemiddeld is daarom de hoeveelheid neerslag vrijwel gelijk aan de verdamping. Lees verder. . .


KNMI informeert sinds jaren tachtig over klimaatverandering (Bron: KNMI)

Voor de klimaattop in Parijs in 2015 gaf het KNMI eenmalig een code oranje af voor het klimaat in Nederland. Het KNMI liet hierbij weten dat als er geen maatregelen worden genomen tegen de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, het klimaat sneller zal veranderen. Afgelopen najaar riep premier Rutte het bedrijfsleven op de klimaatverandering te helpen beperken.

Waarschuwingen voor klimaatverandering door het KNMI en anderen zijn allesbehalve nieuw.  Al  in 1965, precies vijftig jaar voor ‘Parijs’,  waarschuwde de Amerikaanse president Johnson het Congres voor opwarming van de aarde door het verbranden van fossiele brandstoffen en de daarbij vrijkomende CO2.  Ook daarna hebben klimaatonderzoekers en anderen voortdurend voor deze opwarming gewaarschuwd.  Zelfs in de jaren zeventig, toen een mogelijk naderende ijstijd in met name de media veel aandacht kreeg,  waarschuwden klimaatonderzoekers vooral voor een opwarming. Lees verder. . .


2016


2016 wereldwijd warmste jaar ooit gemeten (Bron: KNMI)

De voortekenen waren al volop aanwezig, 2016 is het warmste jaar sinds het begin van de metingen in 1851. Nog weer warmer dan het recordjaar 2015. Met de metingen van december erbij is dat officieel door de WMO bevestigd. De oorzaak is duidelijk: de opwarmende trend door broeikasgassen, El Niño en de grilligheid van het weer.

Deze trend wordt grotendeels veroorzaakt door de toenemende concentraties van broeikasgassen, voornamelijk CO2, enigszins getemperd door luchtvervuiling met stofdeeltjes (aërosolen) die het zonlicht tegenhouden in sterk vervuilde gebieden. De invloeden van vulkaanuitbarstingen en variaties in zonneactiviteit zijn veel kleiner. In totaal is de temperatuur daardoor nu ongeveer 1 graad hoger dan in de periode 1880–1900. (Lees verder. . .


Klimaatanalyse septemberhitte Nederland (Bron: KNMI)

septemberhitte

De hitte in september met temperaturen boven dertig graden is uitzonderlijk voor Nederland. Het is nog nooit zo laat in het jaar zo lang zo warm geweest. Hoe extreem is deze late nazomer en hoe groot is de invloed van klimaatverandering?

De warme lucht die voor deze warme dagen zorgt, wordt aangevoerd uit Spanje. Het oceaanwater voor de kust van Spanje is nu ongeveer twee graden warmer dan normaal. De luchtstroming van het zuiden richting Nederland voert de warmte mee naar Nederland.

Niet alleen is deze lucht warm maar ook relatief vochtig. Dat zorgt voor een nog warmere lucht. Waterdamp zorgt overigens niet voor klimaatverandering, maar versterkt de opwarming wel. Het opwarmende effect van waterdamp is zelfs een aantal keer sterker dan dat van CO2. En hoe warmer de lucht, hoe meer waterdamp deze kan bevatten. (Lees verder. . .


Zomer 2016 warmer dan normaal (Bron: Meteo Limburg)

De meteorologische zomer van 2016 is de weerboeken ingegaan als een warme zomer. De gemiddelde etmaaltemperatuur van 1 juni tot en met 31 augustus viel op de luchthaven in Beek 0,7 graad Celsius hoger uit dan het langjarig gemiddelde.

De laatste augustusdecade leverde de KNMI-post in Beek zelfs een recordhoog gemiddelde op. In 70 jaar metingen was het in de periode van 21 tot en met 31 augustus nog niet eerder zo warm dan dit jaar.  (Lees verder. . .

De zomer kenmerkte zich echter door een wisselvallig begin met soms extreme weersomstandigheden.  De belangrijkste feiten op een rijtje. (Bron: 1Limburg/Meteo Limburg)


01-06-2016: Zwaar weer trekt over Limburg (Bron: 1Limburg)

Zware regen- en onweersbuien trekken woensdagavond over Limburg. In delen van de Pronvicie veroorzaakt dat flink wat overlast. Bij Meteo Limburg kwamen tal van meldingen binnen van enorme regenhoeveelheden tot plaatselijk 90 mm.
(Lees verder. . .

1030_0 Zie ook : Extreme regenval 1 juni 2016


01-06-2016: A74 bij Venlo afgesloten door modderstroom

Op de A74 bij Venlo is een talud weggespoeld door het slechte weer. Modder, stenen en zand liggen op het wegdek. (Lees verder. . .

 

modderstroom-a74-bij-venlo


23-06-2016: Noodweer teistert Limburg opnieuw

Limburg is donderdagavond opnieuw geteisterd dooor hevig noodweer. Het noorden, en mindere mate het midden van de Provincie kregen het weer als eerste te verduren. Rond 22.00 uur kreeg ook het zuiden de volle laag. (Lees verder. . .

brunssum-guus-hendrix


24-06-2016: Hevigste noodweer sinds tijden

Het was een drukke nacht voor de brandweer in Limburg. Door het hevige noodweer kwamen er, verspreid door de provincie, zo’n 200 meldingen binnen. Bomen vielen om door de stevige rukwinden, kelders liepen onder en putdeksels spoelden weg. (Lees verder. . .

01-vijlen-patrick-bock-3


24-06-2016: Miljoenenschade door hagel als tennisballen

De enorme hagelstenen die in delen van Noord-Limburg zijn gevallen, hebben voor vele miljoenen euro’s schade aangericht. Dat heeft een woordvoerder van het Verbond voor Verzekeraars vrijdag gezegd. In een brede strook tussen pakweg Venlo, Venray en Helmond kwamen donderdagavond hagelstenen van het formaat tennisbal uit de lucht vallen.(Lees verder. . .

hagel


05-07-2016: Waterschade bij boeren een miljard

Het noodweer vorige week donderdag zorgde voor een ravage bij met name boeren en tuinders. De beelden van vuistgrote hagelstenen die kassen, daken en auto’s verwoesten overspoelden het internet, maar het water was volgens Van der Broeck het echte probleem. “Er is in de afgelopen vijfhonderd jaar nog nooit zo veel water gevallen. Meer dan 30 procent van wat normaal in een heel jaar valt in Nederland is nu op een paar vierkante kilometer gevallen.” De waterschade in het zuiden van Nederland voor boeren en andere ondernemers kan oplopen tot een miljard euro. (Lees verder. . .1Limburg)

 

rijkel


Winter een van de zachtste in ruim 300 jaar (Bron: KNMI)

Swalmen Mariet Joosten Beesel Jessie van NeerNarcissen en bramen op 1e kerstdag 2015  |  foto’s Mariet Joosten en Jessie van Neer

De afgelopen winter was een van de zachtste sinds het begin van de metingen ruim 300 jaar geleden. Oorzaak van de bijna recordzachte winter was de voortdurende aanvoer van zeer zachte lucht uit het zuidwesten. In heel Europa zat de wind opvallend vaak in de zuidwesthoek.

Met gemiddeld 6,3 graden in De Bilt tegen 3,4 graden normaal (gemiddeld over het tijdvak 1981-2010) komt de winter van 2016 op de tweede plaats van de zachtste winters sinds 1706. Alleen de winter van 2006-2007 was met 6,5 graden nog iets zachter. Vooral december was onvoorstelbaar zacht. Het maandgemiddelde (9.6 graden) lag zelfs meer dan twee graden boven het vorige decemberrecord (7,3 graden in 1974).

Niet alleen in Nederland maar in hele vasteland van Europa was de winter uitgesproken zacht. Op grote schaal sprong vooral december eruit met gemiddeld over hele continent een vrijwel even grote afwijking van de temperatuur als in de recordzachte december van 2006-2007. Onderzoek wijst uit dat de overheersende aanvoer van zachte lucht uit het zuidwesten in heel Europa de drijvende factor was achter deze bijzondere winter. (Lees verder. . .KNMI)


Langer groeiseizoen door sterk gestegen temperaturen (Bron: vroege vogels)

Echt Piet Vinken Foto: Piet Vinken

Afgelopen 15 jaar was het groeiseizoen gemiddeld bijna een maand langer dan 50 jaar geleden door de sterk gestegen temperaturen. Dat zegt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University en coördinator van De Natuurkalender. Het voorjaar van 2016 is anderhalve maand eerder begonnen dan normaal en zet de trend naar een langer groeiseizoen krachtig door.

Meidoornstruiken die hun bladeren ontplooien, narcissen, sneeuwklokjes en blauwe druifjes die vol in bloei staan en elzen die hun pollen loslaten terwijl hazelaars deels al weer uitgebloeid zijn. Het voorjaar van 2016 begon eigenlijk al in december 2015 en ligt zo’n zes weken voor op het normale schema. Voor veel mensen voelt wat nu buiten gebeurt heel normaal maar uit de analyses van het fenologisch waarnemingsprogramma De Natuurkalender blijkt dat we met zeer uitzonderlijke omstandigheden te maken hebben die overigens wel steeds vaker voorkomen. (Lees verder. . .vroege vogels)


Opnieuw vlinders gewekt uit winterslaap (Bron: vroege vogels)

Obbicht René Vencken Foto: René Vencken

Ook deze week sneuvelden er weer weerrecords. Sinds het begin van de metingen was het nog niet eerder zo zacht op 25 januari. Het was die dag bovendien zonnig en dat zorgde er voor dat er weer vlinders uit hun winterslaap kwamen en gingen vliegen.

Net als in november en december ging het niet om een enkele vlinder, maar om tientallen exemplaren. Op maandag 25 januari, toen het in Maastricht zelfs meer dan 16 graden werd, werden bijna 80 vlinders doorgegeven aan Waarneming en Telmee. Er zijn vast en zeker nog veel meer vlinders actief geweest, want niet elke vlinder wordt gezien en niet iedereen geeft het door als hij of zij een vlinder tegenkomt.

Het is niet verrassend dat de waarnemingen allemaal betrekking hebben op de vijf soorten die in de winter als vlinder aanwezig zijn. Vier daarvan gaan in winterslaap en de atalanta is pas sinds kort een overwinteraar. Tot een jaar of 20 geleden was de atalanta een trekvlinder die in september en oktober Nederland verliet en naar het zuiden vloog. (Lees verder. . .vroege vogels)


2015

2015 warmste jaar ooit gemeten (Bron: NOAA / NASA)

hottest-year-2015

Wetenschappers van NASA en NOAA melden dat 2015 wereldwijd het warmste jaar is geworden sinds het begin van het verzamelen van de gegevens in 1880 door deze twee Amerikaanse overheidsinstellingen. Deze bevinding is gebaseerd op duizenden metingen van weerstations op land, schepen en oceaanboeien over de hele wereld.

De gemiddelde temperatuur lag 0,9 graden boven het langjarig gemiddelde, 0,16 graad hoger dan het vorig record uit 2014. In 2015 speelde El Niño ook een rol hierin, maar het grootste deel wordt volgens de meeste wetenschappers veroorzaakt door een toename van broeikasgassen, welke het gevolg zijn van menselijke emissies, Volgens de NASA is de kans groot dat 2016 een nieuw temperatuurrecord gaat opleveren, mede dankzij een sterk doorzettende El Niño.

Volgens Gerald A. Meehl, wetenschapper bij het Nationale Centrum voor Atmosferisch Onderzoek in Boulder in Colorado, is het hele klimaatsysteem drastisch aan het veranderen door de mondiale opwarming. Ook de laatste klimaatrapporten van het KNMI en het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zijn er nog stelliger in dat de mens een grote invloed heeft op klimaatverandering en dat ten gevolge hiervan de weersextremen deze eeuw verder zullen toenemen.

Naast zwaardere buien zulllen ook meer dodelijke hittegolven voorkomen. Acht van de tien dodelijkste hittegolven vonden alle plaats in de afgelopen 20 jaar. Volgens cijfers van het Centrum voor Onderzoek van de Epidemiologie van Rampen in Brussel, overleden er sinds 1996 140.000 mensen door hittegolven. De meeste doden vielen tijdens de Europese hittegolf in 2003 en de Russische hittegolf in 2010.


Accu elektrische auto vaker laden (Bron: Algemeen Dagblad)

20160218_161259

Automobilisten met een elektrische auto moeten oppassen dat ze niet stranden. Door de vrieskou is de actieradius fors kleiner dan normaal. Bergingsbedrijven hebben de eerste gestrande milieuvriendelijke auto’s al opgehaald omdat de accu helemaal leeg was.

Wie met de elektrische auto, waarvan er bijna 10.000 in Nederland rondrijden, op een volle accu nét naar het werk komt, zal onderweg moeten bijladen nu het zo koud is.

,,Mensen zijn gewoontedieren,” weet berger Dennis. Hij haalde zondagnacht een elektrische auto van de snelweg. ,,Die chauffeur kan altijd van Schiphol naar Rotterdam en terug, maar niet als het zo koud is. Dan is de actieradius een stuk minder.” (Lees verder. . .ad.nl)


Wanneer vogels voeren? (Bron: Vogelbescherming)

Hoensbroek Arno Dormans Foto: Arno Dormans

In de winter kunnen vogels weinig insecten, bessen en zaden vinden. Zeker als het vriest of als er sneeuw ligt. Vogels komen daarom in de winter gemakkelijker in de buurt van uw huis. In ruil voor een beetje voer laten ze zich goed bekijken!

Het kost vogels veel energie om hun lichaamstemperatuur op 40 graden te houden. In een koude nacht verliezen kleinere soorten wel tien procent van hun gewicht. Als u wat voer strooit komen ze dus graag eten. Als extra energiebron kunt u vetbollen en pinda’s ophangen.

Bij lichte vorst kunt vers water aanbieden. Er wordt van gedronken en in gebadderd. Dit is geen probleem. Het water rolt direct van de ingevette veren, dus bevriest niet.

Bij strenge vorst kunt u beter geen open (warm) water aanbieden. Als er geen sneeuw ligt om op te pikken, kunt u ijs vergruizen zodat ze de ijssplinters kunnen oppikken. Erg koud in de buik, dus het kost wat energie, maar het voorziet wel in de vochtbehoefte.
(Lees verder. . .volgelbescherming)


Wat betekenen de codes van KNMI-weerwaarschuwingen? (Bron KNMI)

KNMI codes

Het KNMI gebruikt internationale waarschuwingskleuren om de impact van gevaarlijk weer aan te geven. De kleurcodes zijn groen, geel, oranje en rood. Het KNMI heeft als overheidsinstituut de veiligheidstaak om weerwaarschuwingen uit te geven.

Het waarschuwen door middel van waarschuwingskleuren geeft het KNMI de mogelijkheid om waarschuwingen voor gevaarlijke weersituaties op te schalen. Er kunnen voor alle weertypen – neerslag, temperatuur, wind, onweersbuien – code geel, oranje en rood worden uitgegeven. Hierbij staat met name de impact van het weer centraal.

Regionaal waarschuwen

Om gericht te kunnen waarschuwen, geeft het KNMI weerwaarschuwingen per provincie uit. In veel gevallen zijn gevaarlijke weersituaties lokaal, zoals extreme neerslag, onweersbuien of gladheid. Elke provincie wordt afzonderlijk bekeken. Het kan dus zijn dat voor de ene provincie code oranje geldt terwijl in een andere provincie niets aan de hand is. (Lees verder. . .KNMI)


IJzelperiode in Noord-Nederland bijzonder (Bron: KNMI)

Di 05 Jan 2016 Jannes Wiersema 018 (2300 x 1293) 03 Roodeschool (Gr.) Jannes Wiersema Foto’s: Jannes Wiersema (Roodeschool (Gr.)

De langdurige periode van ijzel in het noordoosten van Nederland afgelopen week is een weersituatie die gemiddeld eens per 15 jaar voorkomt. IJzelsituaties komen elke winter wel eens voor ergens in Nederland, maar zo grootschalig en langdurig als afgelopen week is bijzonder. Uniek is het niet want in 2002 en 1987 waren er vergelijkbare ijzelsituaties in Nederland.

De ijzelperiode in het noordoosten van Nederland heeft geduurd van 3 tot en met 7 januari. Vanwege de grootschalige gladheid door ijzel zijn er codes rood en oranje voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de Waddeneilanden deze dagen afgegeven. Op donderdagavond 7 januari maakte de intredende dooi een einde aan ijzel en gladheid.

De ijzel heeft zo lang kunnen aanhouden in Noord-Nederland doordat de temperatuur net boven of net onder het vriespunt bleef liggen en er regelmatig neerslaggebieden over Nederland trokken. Nederland lag in het overgangsgebied tussen koude vrieslucht en zachtere lucht. De zware plakkerige koude lucht blijft hangen en de lichtere, warme lucht glijdt hier aan de bovenzijde langs. Op de plek waar beide luchtstromen botsen, ontstaat neerslag. Deze valt in de vorm van regen uit de zachte lucht maar de druppels koelen in de koude lucht weer af. Als de druppels de grond of voorwerpen raken bevriezen ze. (Lees verder. . .KNMI)


Op twee na zonnigste jaar voor Limburg (Bron: Meteo Limburg / KNMI)

Swalmen Mariet Joosten Foto: Mariet Joosten

2015 was voor Limburg het op twee na zonnigste jaar, sinds het begin van de metingen in 1946 op de luchthaven in Beek. In de regio Maastricht was de zon dit jaar bijna 1880 uur te zien: ruim 300 zonuren meer dan normaal. 2003 blijft recordzonnig met ruim 2100 uur zonneschijn. Lees verder. . .Meteo Limburg)

Landelijk (De Bilt)

De extreem zachte november en december zorgden ervoor dat het jaargemiddelde van 2015 in de top tien komt van warmste jaren sinds 1901. 2015 staat op een gedeelde vijfde plaats met een gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt van 10,9 graden Celsius tegen 10,1 normaal.

Het zag er lange tijd niet naar uit dat 2015 in Nederland zeer warm zou worden. Hoewel de wintermaanden januari en februari vrij zacht waren, was de lente vrij koel. Na een vrij warme zomer ging de herfst koud van start. Maar de herfst eindigde met een extreem zachte novembermaand en december is sinds het begin van de regelmatige temperatuurwaarnemingen in 1706 met afstand nog nooit zo zacht geweest. (Lees verder. . .KNMI)


 Opnieuw uitzonderlijk warm jaar voor Europa (Bron: KNMI)

11 Beesel Jessie van Neer Foto: Jessie van Neer

2015 was in Europa het tweede uitzonderlijk warme jaar op rij. De extreem hoge temperaturen van november en december 2015 in Nederland passen in een breder Europees perspectief. Gemiddeld over Europa waren niet alleen deze maanden bijzonder warm, het hele jaar is warm geweest.

De Europese jaargemiddelde temperatuur van 2015 is uitgekomen op 11.10 graden. Daarmee komt 2015 op de tweede plaats net boven 2007 (11.08 graden) en onder vorig jaar (11.23 graden), voor Europa het warmste jaar ooit. De twee bijzonder warme jaren op rij in Europa (2014 en 2015) passen in de trend van de opwarming van het klimaat. Dat geldt ook voor en de clustering  van warme jaren in de laatste decennia. De opwarming van het klimaat hangt samen met de sterke toename van broeikasgassen in de atmosfeer. (Lees verder. . .KNMI)


Fruittelers vrezen weeromslag (Bron: 1Limburg)

marion van Lier Foto: Marion van Lier

Als het huidige voor december extreem zachte weer wordt gevolgd door een periode van strenge vorst zullen vooral perenbomen het loodje leggen, waarschuwt fruitteler Giel van Herten uit Grathem, tevens voorzitter van de afdeling De Winning (Leudal) van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB).

Naar de knoppen
Van Herten zag met verbazing dat tijdens de kerst enkele perenbomen in zijn bongerd in bloei stonden. “Door het weer zijn de knoppen van veel fruitbomen dikker dan normaal. Als je na zo’n zachte periode in december de komende weken strenge vorst zou krijgen dan vrees ik niet alleen voor de bloemknoppen maar zelfs voor de hele boom. Dat geldt zeker voor perenbomen die gevoeliger voor vorst zijn dan appelbomen.”

Lichte vorst
Volgens de huidige vooruitzichten gaat het in de eerste week van januari licht vriezen, een graad of een, twee. Daar liggen de Limburgse fruittelers volgens hem niet wakker van. “Wat lichte vorst is geen probleem. Dan komt de boom weer tot rust. Maar we weten niet welk weer we exact krijgen de komende tijd. Tegen strenge vorst kun je in ieder geval niets uitrichten.”

Beregenen
Beregenen tegen de vorst heeft volgens hem in deze tijd van het jaar geen zin. “Dat is iets voor in het voorjaar bij lichte vorst. Tegen strenge vorst helpt dat sowieso niet. Ik denk dat je bij beregen nu meer kwaad dan goed doet. Teveel water op het land werkt averechts.”


Eerste bloeiende Hazelaarkatjes (Bron: Pollennieuws.nl)

Kerkrade Herman Langen (hazelaar) Foto: Herman Langen

Als het gevolg van het zachte decemberweer zijn ten zuiden van Maastricht al bloeiende katjes van de hazelaar aangetroffen. Op diverse plekken in het land worden katjes dikker en groen van kleur. Zeer lokaal kan bij droog weer een wat groter aantal pollen in de lucht komen. Mensen die gevoelig zijn hiervoor kunnen dus al last krijgen van hooikoortsachtige verschijnselen.

Tijdens het opengaan van de katjes komt er al fijn allergeen plantenweefsel vrij waar allergene klachten door kunnen ontstaan. Andere allergenen, zoals schimmelsporen afkomstig van paddenstoelen en andere schimmels die bladmateriaal afbreken, komen nog steeds in de lucht. Bijvoorbeeld tijdens droge periodes bij het opruimen van afgevallen bladmateriaal in tuinen, parken en op straat. (Lees verder. . .pollennieuws)