Nieuws 2019-2022

Tekenactiviteit in grote delen van Nederland (zeer) hoog (Bron: Nature Today)

Ondanks de kou in april is de teek er wel. De Teken-alert in de Nature Today App geeft momenteel voor grote delen van Nederland aan dat de tekenactiviteit hoog tot zeer hoog is. Het is dus belangrijk om na een bezoek aan het groen een tekencheck te doen.

De bosbodem ziet er op veel plaatsen nog kaal uit. De varens moeten nog groeien, bosbessen staan nog niet in blad en bomen en struiken zijn nog kaal. Daarbij was het de afgelopen dagen ook nog eens veel kouder dan we tegenwoordig gewend zijn in april. Het lijkt dan niet logisch dat teken al actief zijn. Maar dat zijn ze wel degelijk. De nachtvorst van de afgelopen dagen heeft geen invloed gehad op de teken.
(Lees verder. . .)


Het kan nog groener en dat is goed nieuws (Bron: KNMI)

Met de lente komen de bladeren aan de bomen. Uit satellietmetingen blijkt dat sinds 1982 wereldwijd het totale bladerdek met vijf keer het oppervlak van de EU is toegenomen.

De voornaamste oorzaak is dat planten beter groeien door de toename van CO2 in de atmosfeer. Maar ook herbebossingsprojecten dragen inmiddels substantieel bij.Groene bladeren gebruiken energie uit zonlicht om via fotosynthese atmosferisch CO2 chemisch te combineren met water en voedingstoffen uit de bodem tot suikers.

Hogere concentraties CO2 bevorderen plantengroei, ook wel CO2-bemesting genoemd. Sinds begin jaren 80 van de vorige eeuw is de CO2-concentratie gestegen van 340 ppm tot 411 ppm (parts per million). (Lees verder. . .)


De samenhang tussen oceaan, klimaat en weer (Bron: KNMI)

In tijden van klimaatverandering is het belangrijker dan ooit om de oceaan nauwlettend in de gaten te houden. Het aardoppervlak bestaat voor ruim 70% uit water en met 40% van de wereldbevolking wonend binnen 100 kilometer van de kust, is het van levensbelang om veranderingen tijdig waar te nemen.

Met het thema ‘De oceaan, ons klimaat en het weer’ benadrukt de WMO de onderlinge samenhang: “Veel mensen denken bij het weer en klimaat aan wat er zich in de atmosfeer afspeelt. Maar als de oceaan buiten beschouwing wordt gelaten missen we een groot deel van het totaalplaatje.” De dag sluit daarmee aan op de start van het Decennium voor Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling (2021-2030) dat in 2017 door de Verenigde Naties werd uitgeroepen. (Lees verder. . .)


Derde zachte winter op rij (Bron: Meteo Limburg / KNMI)

De meteorologisch winter van december tot en met februari was voor het derde jaar op rij zacht, en gaf net als vorig jaar meer neerslag dan normaal.

Op het KNMI-weerstation op de luchthaven bij Beek was de winter gemiddeld over dag en nacht één graad warmer dan normaal. (Lees verder. . .)

In de Bilt was de meteorologische een halve graad zachter dan normaal. De gemiddelde etmaaltemperatuur bedroeg daar 4,4 °C tegen 3,9 °C normaal.

December was met  5,5 °C tegen normaal 4,1 °C  relatief de zachtste maand. De afwijkingen van normaal in januari (0,2 graden kouder dan normaal) en februari (0,4 °C  zachter dan normaal) waren kleiner. In februari was er markante vorstperiode van een ruime week, de rest van de winter bracht nauwelijks winters weer. (Lees verder. . .)


Explosie van bloeiende planten en insecten door zeer hoge temperaturen (Bron: Nature Today)

Foto: Thieu Smeets

De spectaculaire weersomslag na de kou leidt tot een explosie van eerstelingen in de natuur: de eerste citroenvlinder, dagpauwoog, wespenkoningin, grutto, veldleeuwerik, bloeiend speenkruid, klein hoefblad, zwarte els en maarts viooltje.

Ultieme omstandigheden voor De Natuurkalender om het effect van verandering in weer en klimaat te onderzoeken. De Natuurkalender bouwt voort op honderdduizenden fenologische waarnemingen in de periode 1868 tot 1968. We kunnen onze waarnemingen van eerste bloei en eerste individu dus mooi vergelijken met hoe het was in het verleden. (Lees verder. . .)


Van koudegolf naar lenteweer in één week (Bron Meteo Limburg)

Foto: Jos Hebben

Zaterdag 13 februari was in Noord-Limburg nog sprake van een officiële koudegolf. In de vroege ochtend vroor het daar streng met -11 tot -14 graden. Een weekend later is het ongeveer dertig graden warmer met lenteachtige maxima van 17 tot 19 graden.

Hoe bijzonder dit is, kunnen we bekijken aan de hand van de lange temperatuurreeks in Maastricht/Beek sinds 1906. Dit zijn metingen in de stad Maastricht tot en met de Tweede Wereldoorlog en vanaf 1946 op het vliegveldplateau bij Beek. (Lees verder. . .)

7 ijsdagen en 5 zachte dagen in februari (Bron: KNMI)

Voor het eerst werden er in De Bilt vijf zachte dagen (15 ºC of meer) in februari geteld, nota bene op rij. En dat terwijl we tien dagen geleden nog aan het schaatsen waren. Dinsdag 23 februari werd het 17,8 ºC in De Bilt, woensdag 24 februari zelfs 18,7 ºC.

De huidige zachte dagen passen in een beeld van een steeds vroeger voorjaar: zonder opwarming vrijwel onmogelijk maar nu al redelijk normaal. Voordat we veel broeikasgassen hadden uitgestoten, was de kans op zo’n warme dag in februari kleiner dan 0,04 procent per jaar. Nu is dat minder dan 10 procent. (Lees verder. . .)

Foto: Piet Vinken

Door de opwarming van het klimaat wordt koud winterweer in Nederland meer en meer afhankelijk van toevallig met elkaar samenvallende factoren. Zo leidde een plotselinge stratoferische opwarming tot een verstoorde poolwervel met een kouinval in grote delen van Europa tot gevolg.

De toegenomen winterse kansen in de weken na een verstoring van de poolwervel werden verzilverd met zeven ijsdagen gemeten op het KNMI-meetstation in De Bilt.
(Lees verder. . .)


Winter in Limburg (Bron: Nature Today)Foto: Tom Bloem

Nu er een dik pak sneeuw ligt, is het extra leuk om eens te letten op de vogels tijdens een rondje wandelen. Veel vogels trekken nu naar meer bewoonde gebieden; daar is het warmer en is er meer te eten.

Ook steken donker gekleurde vogels duidelijk af tegen de witte sneeuw. Ze moeten goed eten om warm te blijven en zijn druk bezig met het verzamelen van zaden en ander voedsel.

Zoogdieren die een winterslaap houden, krijgen niet veel mee van de hoeveelheid sneeuw die buiten hun knusse holletje ligt. Maar hoe zit dat met dieren die geen winterslaap houden, zoals konikpaarden, wilde zwijnen en de verschillende soorten herten die in Nederland wonen? (Lees verder. . .)


Vogels voeren tijdens extreme kou (Bron: Vogelbescherming)

Foto: Arno Dormans

In de winter kunnen vogels weinig insecten, bessen en zaden vinden. Zeker als het vriest of als er sneeuw ligt. Vogels komen daarom in de winter gemakkelijker in de buurt van uw huis. In ruil voor een beetje voer laten ze zich goed bekijken!

Het kost vogels veel energie om hun lichaamstemperatuur op 40 graden te houden. In een koude nacht verliezen kleinere soorten wel tien procent van hun gewicht. Als u wat voer strooit komen ze dus graag eten. Als extra energiebron kunt u vetbollen en pinda’s ophangen.

Bij lichte vorst kunt u vers water aanbieden. Er wordt van gedronken en in gebadderd. Dit is geen probleem. Het water rolt direct van de ingevette veren, dus bevriest niet.

Bij strenge vorst kunt u beter geen open (warm) water aanbieden. Als er geen sneeuw ligt om op te pikken, kunt u ijs vergruizen zodat ze de ijssplinters kunnen oppikken. Erg koud in de buik, dus het kost wat energie, maar het voorziet wel in de vochtbehoefte.


Het klimaatverhaal van 2020 (Bron: KNMI)

De titel van het KNMI jaaroverzicht van het weer voor 2020 was ‘recordwarm en zeer zonnig’. Hoe passen die hitte, de zon en het andere weer in Nederland van vorig jaar in een langjarige trend? Was het weerjaar 2020 een voorproefje van een warmere toekomst? (Lees verder. . .)


Staatsbosbeheer plant nieuw bos tegen klimaatverandering (Bron: Nature Today)

We weten het allemaal: het klimaat verandert snel. Dat komt vooral door CO2 in de atmosfeer, een gas dat wij massaal uitstoten. Bossen leggen daarentegen juist veel van dit gas vast. Die kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van CO2. Staatsbosbeheer plant daarom extra bomen; ook belangrijk voor klimaat, biodiversiteit, duurzame productie van hout en recreatie. (Lees verder. . .)