Voortgezet onderwijs

MASTERCLASS WEER & KLIMAAT

Om jongeren bewuster te maken van de gevolgen van de klimaatverandering én te leren omgaan met weersextremen is in samenwerking met ervaren vakdocenten de Masterclass Weer & Klimaat ontwikkeld. De lessen worden op een boeiende en interactieve wijze gegeven, waarin onderzoekend leren en presenteren centraal staan. 

Het lesprogramma is geschikt voor alle leerjaren van het voortgezet onderwijs.

Maximale groepsgrootte ca. 24 leerlingen.   


Van bewustwording naar handelen! 

Met lessen, opdrachten en door leerlingen zelf vergaarde informatie wordt een belangrijke stap gezet van bewustwording naar handelen. De wisselwerking tussen onderzoeken, ervaren, presenteren én handelen zorgt voor een activerende didactiek en sluit aan op de perspectieven van duurzaam en betekenisvol onderwijs. 

Uitvoering

De uitvoering vindt plaats middels vier klassikale lesblokken van twee aaneensluitende lesuren. 

De lessen starten met een presentatie van Léon Rademakers, inherent aan de thema’s beschreven in het lesprogramma. Op basis van opdrachten en werkbladen gaan de leerlingen vervolgens in groepsverband aan de slag en werken gedurende het gehele lesprogramma toe naar de eindpresentaties.

Lesprogramma

In les 1 ‘Het Weer’ (2 aaneensluitende lesuren per groep) komen onder meer volgende aspecten aan bod:

 • de basiselementen van het weer;
 • weergeschiedenis;
 • chaostheorie en het butterfly-effect.

In les 2 ‘Het Klimaat’ (2 aaneensluitende lesuren per groep) komen onder meer volgende aspecten aan bod:

 • klimaatveranderingen;
 • het Antropoceen;
 • toename weersextremen.

In les 3 ‘Milieu en Duurzaamheid’ (2 aaneensluitende lesuren per groep) komen onder meer volgende aspecten aan bod:

 • milieuvervuiling;
 • ecologische voetafdruk;
 • circulaire economie.

In les 4 ‘Natuur en Klimaat’ (2 aaneensluitende lesuren per groep) komen onder meer volgende aspecten aan bod:

 • klimaatverandering i.r.t. natuur;
 • presentaties leerlingen.

Beschikbaarheid 

Schooljaar 2023/2024
– maart tot en met juni 2024: beperkte beschikbaarheid 

Voor meer Informatie of een vrijblijvende prijsopgave: Contact