Lezingen/presentaties

De lezingen ‘Over Weer Gesproken’ en ‘De natuur en het veranderende Klimaat’ zijn gestopt. Nieuwe lezingen zijn vooralsnog niet gepland.