Basisonderwijs

‘GEDONDER MET HET WEER’ 

Om jongeren bewuster te maken van de klimaatverandering én te leren omgaan met weersextremen is in samenwerking met ervaren leerkrachten het lespakket ‘Gedonder met het Weer’ ontwikkeld. De lessen worden op een boeiende en interactieve wijze gegeven, waarin onderzoekend leren en presenteren centraal staan. 

Het basispakket bestaat uit vier aparte lesuren én het digitale klimaatstripboek ‘Wij geven om ons klimaat’. Het lesprogramma is geschikt voor groepen 6 t/m 8.

Desgewenst kunnen de lessen worden gekoppeld aan en/of geïmplementeerd in specifieke lesmethodes, zoals Blink Wereld.

Maximale groepsgrootte ca. 30 leerlingen.   

Beschikbaarheid schooljaar 2021/2022

Tot en met december 2021: geen mogelijkheden meer
Januari en februari 2022: geen mogelijkheden meer
Maart en april 2022: geen mogelijkheden meer
Mei en juni 2022: beperkte mogelijkheden
Juli 2022: geen mogelijkheden meer  


Van bewustwording naar handelen! 

Met lessen, opdrachten en door leerlingen zelf vergaarde informatie wordt een belangrijke stap gezet van bewustwording naar handelen. De wisselwerking tussen onderzoeken, ervaren, presenteren én handelen zorgt voor een activerende didactiek en sluit aan op de perspectieven van duurzaam en betekenisvol onderwijs. 


‘Gedonder met het Weer’ les 1 (60 minuten)

In de eerste les worden de basiselementen van het weer behandeld, zoals het ontstaan van wolken, neerslag en onweer. Onder het mom van ‘meten = weten’ wordt in groepsverband het weer buiten actief waargenomen, waarna de groepen terug in de klas verder aan de slag gaan met de resultaten en weergerelateerde opdrachten.  

‘Gedonder met het Weer’ les 2 (60 minuten) 

De tweede les staat in het teken van de klimaatverandering en de gevolgen voor onze samenleving. In woord en beeld komen de weersextremen aan bod en wordt leerlingen geleerd hoe te handelen tijdens noodweer. Vervolgens worden ze uitgedaagd om oplossingen te bedenken voor de huidige milieu- en klimaatproblematiek.

‘Gedonder met het Weer’ les 3 (60 minuten)

In de derde les komen de gevolgen van de klimaatverandering voor de natuur en het milieu aan bod. Uit wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat de mondiale opwarming een groot effect heeft op de ecologie en de verspreiding van organismen, zoals teken en exotische muggensoorten. Tijdens deze ‘Weerwalkshop’ worden onder meer natuur- en milieugerelateerde opdrachten uitgevoerd.

‘Gedonder met het Weer’ les 4 (60 minuten)

De lessen, opdrachten en verzamelde gegevens vormen de basis voor de presentaties van de leerlingen, welke op school tijdens de vierde les worden uitgevoerd. In samenspraak met de leerkracht(en) worden de presentaties vervolgens beoordeeld en naar wens van punten voorzien.

Ook kan er worden deelgenomen aan een 2-jarig lesprogramma. Het eerste leerjaar wordt vóór de zomervakantie uitgevoerd, het tweede leerjaar ná de zomervakantie. Hiermee krijgt dezelfde groep 8 lessen binnen één kalenderjaar. Tijdens het tweede leerjaar worden de thema’s weer, klimaat, milieu en natuur verder uitgediept en aangevuld met onder meer het thema duurzaamheid.

Voor meer informatie en een prijsindicatie: contact