Nieuws 2023

2023 wereldwijd warmste jaar sinds de periode 1850 – 1900 (Bron: Copernicus)

Uit gegevens van het aardobservatieprogramma Copernicus blijkt dat 2023 het warmste jaar gaat worden sinds het begin van de industriële revolutie.     

Cpernicus berichtte ook dat de voorbije herfst op het noordelijk halfrond de warmste herfst was sinds het begin de metingen. Wereldwijd was het van 1 januari tot en met 30 november dit jaar bijna anderhalve graad warmer dan in de periode 1850 – 1900. 
(Lees verder. . .)   


VN waarschuwt voor opwarming aarde met 3 graden: ‘Kloof tussen woorden en daden’ (Bron: NOS)

Foto: Bram Brands | Nijswiller (juli 2021)

De wereld koerst op dit moment af op een dubbel zo hoge opwarming van de aarde als afgesproken in Parijs in 2015, toen werd besloten de opwarming bij voorkeur onder de 1,5 graad te houden.

Dat blijkt uit de nieuwste editie van het Emissions Gap Report, een jaarlijkse tussenstand die de VN geeft van het wereldwijde klimaatbeleid. Het rapport bevat tal van cijfers die aangeven dat er een kloof bestaat tussen woorden en daden, met als conclusie dus dat tegen het einde van de eeuw de aarde in het huidige tempo met 3,0 graden is opgewarmd. (Lees verder. . .)


Nieuwe KNMI-klimaatscenario’s: ‘Nederland moet zich voorbereiden op zwaardere weersextremen’ (Bron: KNMI)

De nieuwe nationale klimaatscenario’s laten zien wat Nederland en Caribisch Nederland de komende decennia te wachten staat aan klimaatverandering.

Het klimaat verandert zelfs in de meest optimistische scenario’s nog een flinke tijd door, met grote gevolgen voor Nederland. Het wordt in alle seizoenen warmer, met meer tropische dagen en minder vorstdagen. De winter wordt natter, de zomer wordt droger en er ontstaan zwaardere buien. (Lees verder. . .)


2023 mondiaal mogelijk warmste jaar sinds het begin van de metingen (Bron: Copernicus)

Volgens Copernicus is 2023 hard op weg om het warmste jaar te worden sinds het begin van de metingen in 1880. Tot en met 30 september lag de gemiddelde mondiale temperatuur ruim boven de waarden die gemeten werden tussen 1940 en 2022.

Uit wereldwijde metingen blijkt ook dat september 2023 de warmste september was ooit gemeten. De gemiddelde etmaaltemperatuur lag bijna 1 graad hoger ten opzichte van de periode 1991-2020. Op het Europese continent lag de gemiddelde temperatuur zelfs 2,5 graad hoger. (Lees verder. . .)


Recordwarme september in Limburg (Bron: Meteo Limburg)

Foto: Jessie van Neer | Beesel

Volgens Meteo Limburg was op het KNMI-weerstation op de Zuid-Limburgse luchthaven bij Beek de gemiddelde maandtemperatuur (over dag en nacht) 18,4 graden tegen normaal 15,0 graden. En dat was nog nooit zo hoog.

Dit is iets warmer dan september 2006 (18,3 graden) die tot dit jaar recordwarm was.De hoogste temperatuur in deze warmste september sinds het begin van de betrouwbare metingen in Limburg was 32 graden op zondag 10 september. (Lees verder. . .)


Monitor Duurzaam Leven (Bron: Milieu Centraal)

Foto: Jessie van Neer | Beesel

Recente rapporten van het IPCC uit 2022 wijzen op de ernst van de opwarming van de aarde en de grote gevolgen die dit heeft, zelfs als we de opwarming tot 1,5 graad beperken.

De huidige levensstijl in Nederland draagt significant bij aan milieuproblemen zoals klimaatverandering, vervuiling en verlies van biodiversiteit. Gedragsverandering kan het tij keren: het IPCC heeft becijferd dat door verandering van gedrag 40-70% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot kan worden voorkomen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft samen met Milieu Centraal en in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2021 onderzoek gedaan naar de stand van zaken qua duurzaam gedrag en openheid van Nederland.

De gebruikte vragenlijst is omgezet in de “Monitor Duurzaam Leven” door Milieu Centraal, die tweejaarlijks meet hoe duurzaam de gemiddelde Nederlander leeft. Deze studie kan als basis dienen om veranderingen in consumentengedrag te monitoren. (Lees verder. . .)


Wereldozondag (Bron: KNMI)

Foto: Piet Vinken | Sittard

Op Wereldozondag, 16 september, wordt dit jaar aandacht besteed aan het effect van ozonafbrekende stoffen en hun vervangers op het klimaat. Jaarlijks wordt wereldwijd stil gestaan bij de internationale afspraken die in 1987 werden gemaakt in het Montreal Protocol ter bescherming van de ozonlaag.

Er zijn tekenen van herstel maar het ozongat treedt nog steeds jaarlijks op. Door het Montreal Protocol worden ozonafbrekende CFK’s (chloorfluorkoolwaterstoffen) uitgebannen en deze zijn nu deels vervangen door HFK’s (fluorkoolwaterstoffen). Deze stoffen worden onder meer gebruikt in de koeling, airconditioning, brandbeveiliging en warmtepompen.

HFK’s tasten de ozonlaag niet aan, maar zijn wel sterke broeikasgassen die leiden tot opwarming van het klimaat. (Lees verder. . .)


Aziatische tijgermug blijft opduiken in Limburg (Bron: 1Limburg)

Foto: Nature

De Aziatische tijgermug duikt op steeds meer plaatsen in Limburg op. Na Sittard en Weert kwamen er in augustus en september ook meldingen uit Heerlen en Stein binnen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Ondanks de maatregelen die de NVWA heeft genomen om de exotische mug te bestrijden, is het insect deze zomer al in acht provincies gesignaleerd. (Lees verder. . .)