Nieuws 2023

Recordbedrag aan schade door extreem weer (Bron: Verbond van verzekeraars)

De schade door extreem weer bedraagt in 2022 meer dan 886 miljoen euro, het hoogste bedrag aan verzekerde schade sinds 2007. Dit blijkt uit de jaarlijkse Klimaatschademonitor van het Verbond van Verzekeraars. 

De monitor laat schades door bliksem, hagel, neerslag, overstroming, vorst en storm zien vanaf 2007 tot en met 2022. Algemeen directeur Richard Weurding: “Extreem weer kost de samenleving steeds meer geld.

De impact van klimaatverandering is evident. Dus we moeten alles op alles zetten om Nederland klimaatbestendiger te maken. En dit begint bij bewustwording. Hoe voorkomen we schade, bouwen we veilig en hoe passen we ons aan? Alleen dan kunnen we op lange termijn de verzekerbaarheid voor mensen en bedrijven blijven garanderen.” (Lees verder. . .)


Meer verdamping in Nederland, vooral door toename in zonnestraling (Bron: KNMI)

Brunssummerheide | John Kreukniet

De afgelopen dertig jaar is de verdamping in Nederland in de lente en de zomer sterk toegenomen. De grond droogt daardoor sneller uit. De extra verdamping komt bijna geheel door de toegenomen zonnestraling en nauwelijks door de toegenomen temperatuur.

Sinds 1991 is in Nederland in de lente de verdamping met 18 procent toegenomen en de zonnestraling met 16 procent. De toename in de verdamping komt dus bijna geheel door de toename in de zonnestraling.

Ook van jaar op jaar lijken de grafieken van de verdamping en de zonnestraling sterk op elkaar. De temperatuur in de lente nam in dezelfde periode toe met 0,9 °C. Dit kan de resterende 2 procent toename van de verdamping in de lente goed verklaren. 
(Lees verder. . .)


VN-klimaatpanel IPCC: Aanpak klimaatverandering en beperken gevolgen urgenter dan ooit (Bron: KNMI)

Bron: NOAA

De uitstoot van broeikasgassen op mondiale schaal dient onmiddellijk te verminderen om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen en aanpassing aan klimaatverandering mogelijk te houden.

Dit blijkt uit het synthese rapport – van wereldwijd klimaatonderzoek – waarmee de zesde cyclus van het IPCC is afgesloten. Duizenden klimaatwetenschappers werkten hieraan samen, op verzoek van bijna 200 landen.

Het IPCC stelt vast dat de mens verantwoordelijk is voor deze opwarming; de snelste temperatuurstijging van de afgelopen 2000 jaar. Naar verwachting wordt de 1,5 graden, het streefdoel van het klimaatakkoord van Parijs, over tien jaar al bereikt. 
(Lees verder. . .)


De staat van ons klimaat 2022: steeds vaker extremer weer door klimaatverandering (Bron: KNMI)

Venray | Rob Beckers

De opwarming van de aarde zorgt voor steeds vaker extreem weer. 2022 was recordzonnig en extreem droog. Ook de zeespiegel stijgt door. In De staat van ons klimaat beschrijft het KNMI het weer van 2022 en hoe dat samenhangt met klimaatverandering in de rest van de wereld.

Sinds begin vorige eeuw is Nederland 2,3 °C opgewarmd, ongeveer twee keer zoveel als de wereldwijde opwarming van 1,2 °C. In het Klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd de mondiale opwarming te beperken tot ruim onder de 2 °C, met een duidelijk zicht op 1,5 °C. Voor het noordelijk halfrond is de opwarming van 1,5 °C al in 2020 bereikt, voor Nederland gebeurde dat rond 2000. (Lees verder. . .)


Biologische lente al begonnen (Bron: Wageningen University)

Winthagen | Archief

Astromisch begint de lente dit jaar op 20 maart, maar de biologische lente is reeds begonnen. Aldus wetenschappers van Wageningen University.

Mede door de zachte winter bloeien sneeuwkolkjes en maartse viooltjes dit jaar zelfs 40 dagen eerder dan 50 jaar geleden.

Ook bomen, struiken en andere planten als de de zwarte els en het klein hoefblad, staan al of komen binnenkort in bloei. Gemiddeld bloeien veel planten tegenwoordig zo’n drie weken eerder dan in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.


Zachte winter met meerdere temperatuurrecords (Bron Meteo Limburg/KNMI)

Schinveld 21-01-2023 | Melissa van der Velden

De meteorologische winter (december – februari) was in Limburg voor het vijfde jaar op rij zachter dan normaal.

Opvallend was dat de hoogste temperatuur van de winter op een recordzachte oudejaarsdag werd bereikt, met op de Limburgse KNMI-weerstations Arcen en Ell-Haler een maximum van maar liefst 17,6 graden. (Lees verder. . .)

Normaal = het langjarig gemiddelde over het tijdvak 1991-2020

Landelijk (De Bilt) was de winter met een gemiddelde temperatuur van 5,1°C eveneens zachter dan normaal (3,9 °C). 

Het KNMI heeft in het winterseizoen vier keer een code oranje uitgegeven. Voor ijzel werd drie keer een code oranje uitgegeven voor een gedeelte van het land. Op 20 januari was er een code oranje voor sneeuw in Utrecht, Gelderland, Brabant en Limburg. (Lees verder. . .)