Nieuws 2019-2022


Nederland warmt ruim 2 keer zo snel op als de wereldgemiddelde temperatuur (Bron: KNMI)

De temperatuur in Nederland is in de afgelopen drie decennia toegenomen met gemiddeld 1,1 °C. Dat is ruim twee keer zoveel als de toename van de wereldgemiddelde temperatuur in dezelfde periode. Sinds het begin van de metingen in 1901 is de jaartemperatuur met ruim 2 °C toegenomen.

Hoofddirecteur Prof. Gerard van der Steenhoven: “Klimaatverandering is geen abstract begrip meer, maar iets wat je bent gaan merken in je dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan afgelopen zomer. Nog nooit eerder hadden we zoveel warme dagen achter elkaar meegemaakt. En elk jaar schaatsen is niet meer vanzelfsprekend. De opwarming van de aarde en daarmee ook van Nederland gaat maar door. We moeten nú de uitstoot van broeikasgassen stoppen om die opwarming te beperken. Maar zelfs bij het beperken van de uitstoot ontkomen we niet aan maatregelen om Nederland klimaatbestendig te maken.”  (Lees verder. . .)