Overheid/bedrijf

‘Hoe klimaatverandering onze samenleving raakt!’ 

Overheden en bedrijven staan de komende jaren voor een enorme uitdaging om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Adaptatie en mitigatie zijn inmiddels veel besproken thema’s welke steeds meer prioriteit krijgen binnen het klimaatbeleid van overheden en bedrijven.

In ‘Hoe klimaatverandering onze samenleving raakt! worden in woord en beeld de gevolgen van de klimaatverandering voor bedrijven, overheden en burgers gepresenteerd. Aan bod komen onder meer de actuele staat van het klimaat op basis van de klimaatscenario’s van het KNMI en de meest recente gegevens van het IPCC/VN, de toename van extreem weer, zoals zwaardere buien, droogte en hitte-eilanden en de rol van de weersverwachting bij extreem weer.

Er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk welke zich alle bij uitstek lenen voor bijvoorbeeld klimaatinfo-bijeenkomsten voor medewerkers en burgers.

‘Hoe klimaatverandering onze samenleving raakt!’ in 20 tot 30 minuten.

Beknopte weer- en klimaatpresentatie met de belangrijkste aspecten inzake de klimaatproblematiek en de toename van extremer weer.

‘Hoe klimaatverandering onze samenleving raakt!’ in 45 minuten.

Uitgebreidere weer- en klimaatpresentatie met meer aandacht voor de landelijke en provinciale klimaatproblematiek.

‘Hoe klimaatverandering onze samenleving raakt!’ in 60 minuten.

Meest uitgebreide weer- en klimaatpresentatie, waarin de regionale en lokale klimaatproblematiek uitvoerig aan bod komen en eventuele wensen van de aanvrager kunnen worden verwerkt.

Dagvoorzitterschap en/of begeleiding in themagerichte activiteiten.  

De presentaties kunnen worden gecombineerd met een dagvoorzitterschap en/of begeleiding in themagerichte activiteiten. Ook kan er een adviserende rol worden gespeeld in hoe dorpen, steden en bedrijven klimaatbestendiger kunnen worden gemaakt.

Voor meer Informatie of een vrijblijvende prijsopgave: Contact