L1 presenteert: Limburg en het veranderende klimaat

Tijdens de interactieve presentatie ‘Limburg en het veranderende klimaat’ neemt Léon Rademakers je mee in de wereld van het veranderende klimaat. 

Klimaatveranderingen zijn op zich natuurlijk niet nieuw. Ook Limburg heeft tropische én ijstijden gekend. Wat wel nieuw is, is dat de huidige klimaatverandering al in de negentiende eeuw op gang is gezet door de mens. Met name de afgelopen 30 jaar is de uitstoot van CO2 fors gestegen met als gevolg een versnelde opwarming van de aarde en een toename van weersextremen. Voor meer informatie: L1 rondleiding