Lessen, lezingen en presentaties inzake COVID-19

Vanwege COVID-19 zijn vooralsnog tot september 2021 geen fysieke lezingen en presentaties mogelijk.