Coronavirus

Conform de informatie van de Rijksoverheid inzake het coronavirus en ventilatie kunnen lezingen en presentaties voorlopig enkel plaatsvinden in gebouwen waar voldoende luchtverversing mogelijk is. Voor meer informatie: Het coronavirus en ventilatie in gebouwen

Bij basisscholen en het speciaal onderwijs kunnen de lessen vanaf dit najaar voor zover mogelijk weer worden hervat of gestart. Voor middelbare scholen geldt dat er eerst een overleg plaatsvindt.