Basisonderwijs

‘GEDONDER MET HET WEER’

Speciaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs is in samenwerking met ervaren leerkrachten en L1 het innovatieve lespakket ‘Gedonder met het Weer’ ontwikkeld. Primair doel van dit onderwijsprogramma is om jongeren op een boeiende en interactieve wijze bewust te maken van de klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor Nederland.

In ‘Gedonder met het Weer’ staat de afwisseling van presenteren en activiteiten rondom de thema’s weer, klimaat, natuur en milieu centraal. Het lespakket bestaat uit twee klassikale lessen, het digitale klimaatstripboek ‘Wij geven om ons klimaat’ en de L1 Weerwalkshop.

Op basis van lessen, opdrachten en door leerlingen zelf vergaarde informatie worden in  groepsverband presentaties samengesteld en uitgevoerd. De wisselwerking tussen ervaren, handelen en presenteren zorgt voor een activerende didactiek en sluit aan op de perspectieven van duurzaam en betekenisvol onderwijs.

‘Gedonder met het Weer’ les 1 (60 minuten)
In ‘Gedonder met het Weer’ les 1 worden de basiselementen van het weer behandeld, zoals de waterkringloop, het ontstaan van neerslag en onweer. Onder het mom van ‘meten = weten’ gaan de leerlingen vervolgens naar buiten om het weer actief waar te nemen. De verzamelde gegevens vormen de basis voor de presentaties van de leerlingen bij L1. 

‘Gedonder met het Weer’ les 2 (60 minuten) 
‘Gedonder met het Weer’ les 2 staat in het teken van de klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor Nederland. Met elkaar wordt vervolgens de discussie gevoerd over hoe je zelf, als klas of als school een bijdrage kunt leveren om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Tot slot worden leerlingen uitgedaagd innovatieve ideeën te bedenken en te presenteren in het kader van een schoner milieu en een duurzame samenleving.

L1 Weerwalkshop (120 minuten)

Tijdens de Weerwalkshop wordt al wandelend gekeken naar en gesproken over de invloed van de klimaat- en milieuverandering op de flora en fauna. Op basis van deze gegevens gaan de leerlingen in  de studio aan de slag hiermee. Ook hier is het uitgangspunt weer; ervaren, handelen en presenteren. Deze Weerwalkshop vindt plaats bij L1 in Maastricht


In de nieuwsstudio krijgen de leerlingen tevens een uniek kijkje achter de schermen van het L1 Weer en ervaren ze op een interactieve manier hoe een weerpresentatie tot stand komt.

Nog een beperkt aantal uitvoermogelijkheden in het schooljaar 2018-2019. 
Voor meer informatie: contact