Voortgezet onderwijs

MASTERCLASS WEER & KLIMAAT

Om jongeren bewuster te maken van de klimaatverandering én te leren omgaan met weersextremen is in samenwerking met L1 en ervaren vakdocenten de Masterclass Weer & Klimaat ontwikkeld. De lessen worden op een boeiende en interactieve wijze gegeven, waarin onderzoekend leren en presenteren centraal staan. 

Het lespakket bestaat uit drie lesblokken én de L1 Weerworkshop in Maastricht. Het lesprogramma is geschikt voor alle leerjaren van het voortgezet onderwijs.

Maximale groepsgrootte ca. 30 leerlingen.   


Van bewustwording naar handelen! 

Met lessen, opdrachten en door leerlingen zelf vergaarde informatie wordt een belangrijke stap gezet van bewustwording naar handelen. De wisselwerking tussen onderzoeken, ervaren, presenteren én handelen zorgt voor een activerende didactiek en sluit aan op de perspectieven van duurzaam en betekenisvol onderwijs. 

Uitvoering

De uitvoering vindt plaats middels drie klassikale lesblokken van twee aaneensluitende lesuren. De uitvoering van Weerworkshop vindt plaats bij L1 in Maastricht.

De lessen starten met een presentatie van Léon Rademakers, inherent aan de thema’s beschreven in het lesprogramma. Op basis van opdrachten en werkbladen gaan de leerlingen vervolgens in groepsverband aan de slag en werken gedurende het gehele lesprogramma toe naar de eindpresentatie bij L1.

De presentaties van de leerlingen kunnen naar wens digitaal of op DVD worden vastgelegd. De presentaties worden eigendom van de school en kunnen nadien voor diverse doeleinden worden gebruikt, zoals vertoning in de klas of tijdens open dagen.

Lesprogramma

In les 1 ‘Het Weer’ (2 aaneensluitende lesuren per groep) komen onder meer volgende aspecten aan bod:

 • de basiselementen van het weer;
 • weergeschiedenis;
 • chaostheorie en het butterfly-effect.

In les 2 ‘Het Klimaat’ (2 aaneensluitende lesuren per groep) komen onder meer volgende aspecten aan bod:

 • klimaatveranderingen;
 • het Antropoceen;
 • toename weersextremen.

In les 3 ‘Milieu en Duurzaamheid’ (2 aaneensluitende lesuren per groep) komen onder meer volgende aspecten aan bod:

 • milieuvervuiling;
 • ecologische voetafdruk;
 • circulaire economie.

In les 4 ‘Natuur en Klimaat’ (L1 Weerworkshop | 90 minuten) komen onder meer volgende aspecten aan bod:

 • unieke ‘green screen’ ervaring;
 • klimaatverandering i.r.t. natuur;
 • presentaties leerlingen (opname-mogelijkheden afhankelijk van groepsgrootte).

Optioneel: rondleiding L1 nieuws- en radiostudio’s.

Voor meer Informatie of een vrijblijvende prijsopgave: Contact