Voortgezet onderwijs

MASTERCLASS WEER & KLIMAAT

In samenwerking met vakbekwame docenten en de regionale omroep L1 is speciaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs de Masterclass Weer & Klimaat ontwikkeld.

Tijdens dit vakoverstijgende lesprogramma gaat de aandacht in het bijzonder uit naar
de gevolgen van de milieu- en klimaatverandering voor onze samenleving. Elke les
begint met een themapresentatie van Léon Rademakers, waarna de leerlingen in groepsverband aan de slag gaan met werkbladen, opdrachten en presentaties onder begeleiding van docenten en Léon Rademakers. Het project wordt afgesloten met presentaties van de leerlingen, eventueel bij L1 in Maastricht.

Lesprogramma

In les 1 ‘Het Weer’ (2 aaneensluitende lesuren per groep) komen onder meer volgende aspecten aan bod:

 • de basiselementen van het weer;
 • weergeschiedenis (Aristoteles Meteorologica, volksweerkunde, eerste weerinstrumenten;
 • totstandkoming weersverwachting;
 • chaostheorie en het butterfly-effect.

In les 2 ‘Het Klimaat’ (2 aaneensluitende lesuren per groep) komen onder meer volgende aspecten aan bod:

 • klimaatveranderingen;
 • het Antropoceen;
 • klimaatscenario’s (IPCC/KNMI);
 • toename extreem weer.

In les 3 ‘Milieu en Duurzaamheid’ (2 aaneensluitende lesuren per groep) komen onder meer volgende aspecten aan bod:

 • circulaire economie;
 • ecologische voetafdruk;
 • milieuvervuiling;
 • afvalproblematiek.

In les 4 ‘Natuur en Klimaat’ (2 aaneensluitende lesuren per groep) komen onder meer volgende aspecten aan bod:

 • gevolgen klimaatverandering voor de natuur;
 • opdracht ‘Jouw wereld over. . .jaar’; 
 • presentaties leerlingen.

Optioneel i.c.m. les 4:

 • Weerworkshop bij L1 met bezoek weerstudio en uitleg ‘greenscreen’; 
 • opnames presentaties van leerlingen in de weerstudio;
 • rondleiding L1 (radio en tv-studio’s).

Nog een beperkt aantal uitvoermogelijkheden mogelijk van februari t/m juni 2019. 

Voor meer Informatie of een vrijblijvende prijsopgave: Contact