Voortgezet onderwijs

image9image6image5image2

In samenwerking met docenten uit het voortgezet onderwijs is speciaal voor de onderbouw van middelbare scholen de Masterclass Weer & Klimaat ontwikkeld.

Tijdens dit vakoverstijgende lesprogramma gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de gevolgen van de milieu- en klimaatverandering voor onze samenleving. Elke les begint met een themapresentatie van Léon Rademakers, waarna de leerlingen in groepsverband aan de slag gaan met werkbladen, opdrachten en presentaties onder begeleiding van docenten en Léon Rademakers. Het project wordt afgesloten met presentaties van leerlingen.

Optioneel zijn de Weerworkshops en slotpresentaties bij L1, al dan niet gecombineerd met een studio-rondleiding. De presentaties kunnen eventueel worden vastgelegd op DVD.

Lesprogramma 2017-2018

In les 1 (2 aaneensluitende lesuren per groep) komen onder meer volgende aspecten aan bod:

 • de basiselementen van het weer;
 • weergeschiedenis (Aristoteles Meteorologica, volksweerkunde, eerste weerinstrumenten, industriële revolutie);
 • totstandkoming weersverwachting;
 • chaostheorie en het butterfly-effect.

In les 2 (2 aaneensluitende lesuren per groep) komen onder meer volgende aspecten aan bod:

 • klimaatveranderingen;
 • het Antropoceen;
 • circulaire economie;
 • milieu- en klimaatproblematiek;
 • gevolgen mondiale opwarming.

In les 3 (workshop á 2 aaneensluitende lesuren per groep) komen onder meer volgende aspecten aan bod:

 • klimaatverandering i.r.t. natuur;
 • toename milieuvervuiling;
 • duurzame energiebronnen;
 • ecologische voetafdruk;
 • presentaties leerlingen.

Geen uitvoermogelijkheden meer dit schooljaar. Aanmeldingen schooljaar 2018-2019 vóór 1 juni 2018.

Voor meer Informatie: Contactformulier